Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du favoritmarkera de seminarier som du tycker verkar särskilt intressanta, lägga till dem i din kalender för att skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare.

För programmet på lördagen 19 november samt till miniseminarierna krävs ingen biljett. För att få upp programmet på lördagen sortera på datum. För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Fler sökalternativ

Klicka här för att anmäla dig till Mänskliga Rättighetsdagarna 2016.

Sortera efter
Välj listtyp
125

125. Avslutning

2016-11-19 15:00 - 16:00
Plats: High Live 1
Moderator: Kayo Shekoni, artist
Paneldeltagare: Anders Kompass, före detta chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève, Fredrik Hollertz, Svenska kyrkan Jönköping , Rolf Ring, Raoul Wallenberg Institute, representant för Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörer, Zana Doncic, RFSL Malmö
Beskrivning

Hur ser framtiden ut för de mänskliga rättigheterna i Sverige och världen? Vilka är de stora utmaningarna och vad tar vi med oss inför nästa år? Paneldiskussion, musikframträdande med Kayo Shekoni och en hälsning från 2017 års värdstad Jönköping.

Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Mödravård i Rumänien

2016-11-19 14:00 - 14:30
Plats: Lilla Scen
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga rättigheter i praktiken
Beskrivning

Rumänien har signerat de konventioner i FN och EU som garanterar blivande mödrar respektfull mödravård, men vissa grupper av befolkningen får inte sådan vård. Diskussion om projekt i Rumänien som säkerställer mödravård till de fattigaste, de flesta romer. 

Arrangör

White Ribbon Alliance

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Mer information

Mödravård i Rumänien

2016-11-19 14:00 - 14:30
Plats: Lilla scen
Föreläsare: Anna Edberg, Malin Lehto-Trenkle
Beskrivning

Rumänien har signerat de konventioner i både FN och EU som garanterar blivande mödrar respektfull mödravård. Vi ser att detta inte är fallet när det kommer till visa grupper av befolkningen. Vi driver projekt i Rumänien för att säkerställa mödravård till de fattigaste, de flesta romer.

Presentation Anna Edberg
Koordinator WRA
Presentation Malin Lehto-Trenkle
WRA
Arrangör

White Ribbon Alliance (WRA)

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej

Kräver biljett

Nej

Mer information

Vi måste lära oss av Nicaragua!

2016-11-19 14:00 - 14:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Hassela Ungdomsrörelse
Beskrivning

Hassela Ungdomsrörelse åkte i juli 2016 tillsammans med Brigaden Rubén Darío på en intensiv studieresa i Nicaragua för att lära sig om organisering!

Arrangör

Hassela Ungdomsrörelse

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information
114

114. Vittnesseminarium med berättelser om flykt

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: High Live 1
Föreläsare: Adriano Mérola Marotta, Igor Kubat , Johanna Saunders, Nasir Ferozi, Natasa Savvidou
Kategori: Rätten att söka asyl
Beskrivning

Vad hände egentligen hösten 2015 och vad händer när asylpolitiken har blivit mer restriktiv? Vittnesseminarium med berättelser.

Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
115

115. The human rights situation in Syria

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: High Live 2
Paneldeltagare: Thair Ismail, Olof Palmes Internationella Centrum
Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Språk

English

Form

Paneldebatt, Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
116.

116. Antirasistiska strategier – när minoriteter går ihop

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: High Live 3
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga rättigheter i praktiken
Beskrivning

Malmö är en stad med en stor mångfald och en av Europas mest diversifierade städer där över 50 procent av befolkningen har utomnordisk bakgrund. Den strukturella rasismen är något som drabbar många av de grupper som bor och verkar i Malmö. Varför är det viktigt med separatistiska plattformar för att på ett bättre sätt kunna förstärka den egna gruppen i den antirasistiska kampen? Kan olika minoriteter samarbeta för att tillsammans bekämpa rasismen? Hur kan ett sådant samarbete ut? Hur kan vi på bästa sätt bekämpa afrofobin, islamofobin, antisemitismen, antiziganismen/antiromismen och alla former av rasism?

Arrangör

Malmös minoriteter för solidaritet och rättvisa (MMSR) i samarbete med MR-dagarna

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Form

Paneldebatt

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
117

117. Ordfronts demokratipris

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: High Live 4
Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
118

118. Hur ser diskrimineringen av muslimer i Sverige ut?

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 1
Moderator: Eva Gustafsson, Rättighetscentrum Västerbotten
Paneldeltagare: Ammar Makboul, DO, Maimuna Abdullahi, delförfattare till den svenska ENAR-rapporten Forgotten Women, utgiven av European Network Against Racism, Moa Bursell, Institutet för framtidsstudier
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Beskrivning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) presenterar en ny rapport där anmälningar om upplevd diskriminering från muslimer i Sverige har analyserats av forskaren Moa Bursell.

Presentation Moa Bursell, Institutet för framtidsstudier
forskare vid Institutet för framtidsstudier
Presentation Ammar Makboul, DO
DO
Arrangör

Diskrimineringsombudsmannen

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
119

119. INSTÄLLT: #soffan: Rätten att söka asyl - unga flyktingar berättar

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 2
Kategori: Rätten att söka asyl
Beskrivning

#soffan är en paneldiskussion med unga experter som själva flytt till Sverige för att söka asyl. Med moderatorns stöd kommer panelen att berätta om sina egna vägar hit, och vad som bör göras för att slå vakt vid asylrätten som en grundläggande mänsklig rättighet.

Arrangör

PeaceWorks Sweden

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej

Form

Paneldebatt

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
120

120. Egna pengar – egna val

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 3
Paneldeltagare: Fairtrade Sverige, Individuell Människohjälp, Union to Union
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Beskrivning

Hur kan det komma sig att insatser för att stärka kvinnors ekonomiska ställning och rättigheter ofta har förbluffande goda effekter?

Vi visar filmen från IMs kampanj Handlingskraft med Narala Amaravathi från Indien och har därefter ett panelsamtal om hur vägen till att nå de globala hållbarhetsmålen går genom kvinnor.

Paneldeltagare: Individuell Människohjälp, Fairtrade Sverige, Union to Union.

Arrangör

IM, Individuell Människohjälp

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej

Form

Paneldebatt

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Nej

Mer information
121

121. Efter lagen - om nya verkligheten för flyktingmottagandet

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 4+5
Kategori: Rätten att söka asyl
Beskrivning

2016 har riksdagen att tillfälligt anpassat lagen om uppehållstillstånd för att anpassas till EU:s miniminivå. Ändringarna är omfattande - hur är den nya verkligen för svenskt flyktingmottagande?

Arrangör

Migrationsverket

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej

Form

Paneldebatt

Kräver biljett

Nej

Mer information
122

122. The human rights situation in Turkey

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 6+7
Paneldeltagare: Feray Salman IHOP Turkey, Ingmar Karlsson, diplomat, writer, former consul in Istanbul
Beskrivning

What has happened in Turkey since the failed military coup? How is the situation for human rights in general, and the situation for migrants?

Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Språk

English

Form

Paneldebatt

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
123

123. Extrainsatt program

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 8
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga rättigheter i praktiken, Rätten att söka asyl
Beskrivning

 Seminarietid sparad för aktuell fråga.

Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Kräver biljett

Nej

Mer information
124

124. Dreamlands

2016-11-19 13:30 - 15:00
Plats: Kuben
Kategori: Rätten att söka asyl
Beskrivning

Hur ser våra inre bilder ut av flykt, hopp och längtan? Den dokumentärpoetiska föreställningen Dreamlands är en undersökning av Sveriges och Europas migrationspolitik där deltagarna själva har varit medskapare.

Arrangör

Teater InterAkt, Malmö Communityteater

Språk

Svenska

Form

Kulturinslag

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Sexualupplysning live på Malmö live!

2016-11-19 13:30 - 14:00
Plats: Lilla scen
Föreläsare: Elinor Hansson , Emil Rissve
Beskrivning

En expertpanel från RFSU svarar på frågor om sex och relationer.

Presentation Emil Rissve
RFSU
Presentation Elinor Hansson
RFSU Malmö, Kompetenscenter Sexualitet
Arrangör

RFSU Malmö

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

پناهجویان بدون مدارك شناسایی ولی ایا امیدوار

2016-11-19 13:30 - 14:00
Plats: Stora scen
Föreläsare: Toktam Jahangiry, Två personen som lever som papperlösa
Beskrivning

طبق گزارشات اداره مهاجرت حدود سی هزار نفر كه تعداد زيادی از آنها را زنان ونوجوانان افغان تشكيل می دهند در سوئد بصورت مخفيانه

زندگی می كنند و از اين تعداد سه هزار نفر آنها كودكان می باشند. دولت كنونی سوئد خود را دولتی فمينيستی می داند ولی آيا در عمل دولتی

فمينيستی می باشد؟ در اين سخنرانی بحث و گفتگو در مورد شرايط زندگی مخفيانه در سوئد می پردازيم.

اين سخنرانى به زبان فارسی ارائه ميشود

  

Seminariet arrangeras på persiska på temat: Papperslös men inte hopplös

Migrationsverket rapporterar att cirka 30 000 personer lever som gömda i Sverige. Många av dem är kvinnor och ungdomar från Afghanistan. Cirka 3 000 av dem som lever gömda är barn. Sverige är ett land som säger sig föra en feministisk politik, men vad innebär detta i praktiken? 

Presentation Toktam Jahangiry
Ordförande för FN-föreningen i Malmö
Arrangör

FN-föreningen i Malmö

Språk

Persiska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Transpersoners rättigheter i praktiken

2016-11-19 13:00 - 13:30
Plats: Lilla scen
Föreläsare: Angelica Löwdin
Beskrivning

Visst är det absurt att den som ändrar juridiskt kön måste adoptera sina egna biologiska barn! Så ser vardagen ut för transpersoner i Sverige 2016.

Presentation Angelica Löwdin
Transföreningen FPES
Arrangör

Transföreningen FPES

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Vad är asylrätt?

2016-11-19 13:00 - 13:30
Plats: Stora Scen
Kategori: Rätten att söka asyl
Arrangör

Röda Korsets folkrättsgrupp i samarbete med Mänskliga Rättighetsdagarna

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Juridik som förändrar

2016-11-19 12:30 - 13:00
Plats: Lilla Scen
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga rättigheter i praktiken
Arrangör

Centrum för Sociala Rättigheter

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Mänskliga rättigheter i praktiken

I teorin ställer sig de flesta bakom idén om mänskliga rättigheter men i praktiken finns det svårigheter när rättigheterna ska förverkligas. Detta gäller såväl för stater, kommuner som för organisationer som jobbar med rättighetsfrågor. Hur kan en jobba praktiskt med ett rättighetsperspektiv och hur kan det bidra till att förbättra och utveckla verksamheten? Hur kan kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samverka för att tillgodose de mänskliga rättigheterna? Hur kan vi tillsammans verka för ett mer inkluderande samhälle där alla människors rättigheter respekteras?

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Rätten till mat, hälsa, bostad och försörjning är exempel på grundläggande rättigheter som stater har en skyldighet att skydda, respektera och tillgodose. Men hur många känner till vad dessa rättigheter innebär? Varför ses inte alltid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som utkrävbara och hur påverkar det möjligheten att uppfylla dem? Hur ser regelverken ut och hur kan du göra om dina rättigheter har blivit kränkta?

Rätten att söka asyl

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet fastslagen i internationell rätt. Parallellt med att människor flyr så byggs allt fler murar, gränser stängs och identitetskontroller införs. Vad innebär detta för människor som söker asyl? Riskerar asylrätten att urholkas? Hur rapporteras det om människor på flykt i medierna, osynliggörs vissa grupper och påverkar det i sin tur deras möjlighet att få asyl? Vilket inflytande har de ökande nationalistiska strömningarna på det offentliga samtalet och synen på asylrätten?