Seminarier

Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du favoritmarkera de seminarier som du tycker verkar särskilt intressanta, lägga till dem i din kalender för att skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare.

För programmet på lördagen 19 november samt till miniseminarierna krävs ingen biljett. För att få upp programmet på lördagen sortera på datum. För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

01. Opening ceremony

Josette Bushell Mingo, Riksteaterns Tyst Teater , Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront, Issa Touma, photografer and gallerist Gävle/Aleppo, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Major City of Malmö, Ola Björgell, Region Skåne
Torsdag 09:30 - 10:30 High Live 1
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna

Opening remarks from the organizers followed by an opening panel about the situation for human rights in the world. Josette Bushell-Mingo sings Nina Simone.

02. Economic, social and cultural rights – what do they mean?

Maria Green, Raoul Wallenberg Institute, Rebecka Jalvemyr, Fian
Torsdag 11:00 - 12:00 High Live 1
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna

The right to food, health care, housing and education are examples of human rights that states are obliged to protect, respect and fulfill. But what do these rights entail and why are economic, social and cultural rights still often treated as non justiciable, how does the lack of complaint mechanisms impact the possibility to fulfill them? What does the legal framework look like and what can you do if you are being denied your rights?

03. Hälsa är inte för alla i den svenska modellen

Eliot Wieslander
Torsdag 11:00 - 12:00 High Live 2
Mänskliga rättigheter i praktiken, Läkare i Världen

Det finns en rad människor som står utan tillgång till subventionerad hälsa, främst EU-medborgare. Detta panelsamtal kommer att diskutera hur tillgången egentligen ser ut för de som andra glömmer och vad som kan göras för att ändra det.

04. Delaktighet oavsett funktionsförmåga

Hans Andersson, Johanna Gustafsson
Torsdag 11:00 - 12:00 High Live 3
Mänskliga rättigheter i praktiken, Arvsfonden

Sedan några år satsar Arvsfonden extra på projekt som utgår ifrån initiativ, kraft och förmåga hos personer med funktionsnedsättning. På seminariet presenteras projekt tillsammans med utvärderaren Johanna Gustafsson från Örebro Universitet som särskilt studerat delaktigheten i Arvsfondsprojekt. Vid seminariet kl 13.00 medverkar andra projekt. Seminariet tolkas till teckenspråk och skrivtolkas.

05. Hur starkt är det svenska skyddet mot barnäktenskap?

, Sofia Sjöö, Migrationsverket, Göran Lind, Örebro universitet, Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, Mariam Taheri, Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF, Sara Bäckström RFSU
Torsdag 11:00 - 12:00 High Live 4
Mänskliga rättigheter i praktiken, Svenska FN-förbundet

Trots att den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap infördes den 1 juli 2014 riskerar många barn och unga att stå utan skydd. Fortfarande registreras barn som gifta och många unga känner att de inte kan välja vem de ska gifta sig med. Hur kan vi stärka skyddet för alla barn och unga i Sverige?

06. Romska rättigheter – i praktiken

Mujo Halilovic, Thereza Eriksson
Torsdag 11:00 - 12:00 Live 1
Mänskliga rättigheter i praktiken, Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad

Hur uppfylls minoriteters krav på delaktighet i praktiken? Vilka möjligheter ser vi för att bygga ett nytt och inkluderande "vi" i Malmö? Seminariet beskriver hur romsk delaktighet genomsyrat och ständigt formar RIKC:s verksamheter och holistiska och tvärvetenskapliga arbetssätt.

07. Human Right Cities and Regions- What´s their characteristics

Martha F Davis, Professor, Northeastern University School of Law, Anna Jacobsson, Strategist, Region Västra Götaland, Anna Lindström, Senior Adviser, SKL, Annika Jyrwall Åkerberg, Legal Adviser, Civil Rights Defenders, Thomas Gammeltoft-Hansen, Research Director, RWI, Emily Hanna, Programme Officer, RWI
Torsdag 11:00 - 12:00 Live 2
Mänskliga rättigheter i praktiken, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Raoul Wallenberg Institutet för Mänskliga Rättigheter och Humanitär Rätt (RWI)

During 2016 SKL and RWI invited researchers, practitioners and NGO:s to explore the HR-city aproach. Listen to international practice, experiences and conclusions.

08. Våga prata om psykisk ohälsa i arbetslivet!

Johanna Wester, Louise Kimby, Madelene Wennberg, Kerstin Selén, Malin Jensen , Palle storm
Torsdag 11:00 - 12:00 Live 3
Mänskliga rättigheter i praktiken, Sensus studieförbund, Riksförbundet Hjärnkoll, Nationell samverkan för Psykisk hälsa (NSPH), projektet "Din rätt"

I arbetslivet behövs alla oavsett psykiskt funktionssätt. Hur skapar vi ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv? Hör berättelser från dem som drabbats av psykisk ohälsa i arbetslivet och chefer som hanterat detta. Öppna samtal som punkterar fördomar kring arbetslivets största utmaning.

09. Ageism/Ålderism: människorättskränkningarna vi inte ser

Lisbeth Segerlund, Göteborgs universitet, Roland Kadefors, Göteborgs universitet, Rune Kjernald, SPF Seniorerna, Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Susanne Rolfner Suvanto, Regeringskansliet
Torsdag 11:00 - 12:00 Live 4+5
Mänskliga rättigheter i praktiken, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Åldrandet är en naturlig del av livet som börjar redan när vi föds. Trots det vänds åldrandet under livets gång till ett problem, något som vi börjar ta avstånd ifrån och tar oss rätten att förlöjliga även om vi alla blir äldre, har äldre anhöriga eller känner äldre personer.

10. Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!

Andrea Bondesson, jurist, Lars Lindberg, projektledare Från snack till verkstad, Handikappförbunden, Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som verktyg, Independent Living Institute
Torsdag 11:00 - 12:00 Live 6+7
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Projeket Med lagen som verktyg (Independent Living Institute) och projektet Från snack till verkstad (Handikappförbunden)

Juridik är ett verktyg för förändring. Men det räcker inte att ha rätt, man måste också få rätt. Handikappförbunden och Independent Living Institute driver två arvsfondprojekt som lyfter fram den viktiga rollen som det civila samhället bör spela i implementering av bland annat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringslagen.
 

11. The Ruggie Principles and Economic and Social Rights

Pål Wrange, Radu Mares, Sandra Atler
Torsdag 11:00 - 12:00 Live 8
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ)

The state has a responsibility to protect against violations of human rights by private actors. Does Sweden's responsibility cover acts of Swedish companies abroad, and would such responsibility include economic and social rights, like the right to water and food or human rights in the workplace?

Lund och Mänskliga rättigheter

Elin Gustafsson Kommunalråd (Lunds kommun), Petra Flaum Hållbarhetsstrateg (Baseline Consulting), Monika Brundin Danielsson (IM)
Torsdag 11:00 - 11:30 Lilla Scen
Mänskliga rättigheter i praktiken, Finsam Lund och Lunds kommun

Offentlig sektor ska arbeta rättighetsbaserat, men hur omvandlar man detta `ska´ till praktisk handling? Lunds kommun presenterar två ex: Hur Lund ska MR-säkras och i filmen `Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ur ett rättighetsperspektiv´ visas att MR kan verka som katalysator för offentlig samverkan.  

Stoppa könsstympning - Låt flickor växa upp hela!

Martina Hibell
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Barnfonden

Trots lagstiftning är nästan 200 miljoner flickor i världen könsstympade. Vi berättar om hur vi stoppar könsstympning på etiopiska landsbygden.

Gör en jämlikhetsanalys med Huddinge

Marcel Moritz, Sari Römpötti
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Huddinge kommun

Hjälp Huddinge kommun att analysera ojämlika fritidsgårdar. Analysera orsaker och föreslå insatser med stöd av Huddinges handbok för jämlikhetsanalys.

Barnkonventionen som ett verktyg för en bättre skola

Madeleine Liwell Jeppsson, förstelärare, Simrishamns kommun, Marie Hugander Juhlin, UNICEF Sverige, Marie Lundin, administrativ chef Simrishamns kommun.
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
UNICEF Sverige

"Rättighetsbaserad skola" en metod där hela skolans arbete utgår från barnkonventionen. Resultaten visar på goda skolresultat och färre kränkningar.

Facket - en mansvärld i förändring?

Marie Ende, Union to Union, Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet, Johan Sjöström, förtroendevald, Byggnads, Nathalie Lucasson, Union to Union
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora Scen
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga rättigheter i praktiken, Union to Union och Elektrikerförbundet

Jämställdhet är en arbetsmiljöfråga. Hur jobbar egentligen facket med frågan, i Sverige och i världen? Vilket ansvar har män för kvinnors arbetsvillkor?

How Feminist Curiosity makes Us Smarter about Militarization's Threats to Human Rights

Cynthia Enloe, Professor of Political Science at Clark University
Torsdag 12:30 - 13:00 Lilla Scen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Professor Cynthia Enloe, American professor of Political Science at Clark University, has done research about militarism from a feminist perspective for about 50 years. Why is such a perspective important and which measures are important to take in order to break militaristic structures?

12. The global food system – solution or villain?

Erik Halkjaer, Maria Canil Grave, vice president of CONAVIGUA, member organisation of CLOC/Vía Campesina, Guatemala, Mary Sakala, Rural Women´s Assembly, Zambia, Mr. A. Kathir, Executive director, Evidence, India, Pat Mooney, Researcher and Executive Director, ETC Group and laureater of Right Livelihood Award in 1985, Canada, Sylvia Kay, Researcher Transnational Institute, Netherlands, Torgny Östling, board member NOrdBruk/Vía Campesina Sweden
Torsdag 13:00 - 14:30 High Live 1
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Latinamerikagrupperna och Svalorna Indien Bangladesh

The right to adequate food is a human right. Still, more than 800 million people suffer from hunger, while half a billion suffer from obesity. Is the global food system of today consistent with human rights? What are the alternatives? It´s time to listen to the peasants!