Swedish Forum for Human Rights 2016

Below are the program for the longer seminars as well as the mini-seminars during the Swedish Forum for Human Rights 2016. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the title of the seminar for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. When you have registered and log in you can favour the seminars that you find extra interesting, add them to your calendar and network with other participants.

For the program on November 19th and the mini-seminiars no ticket is needed.

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

More search options

Click here to register for Mänskliga Rättighetsdagarna 2016.

Choose list type
01

01. Opening ceremony

2016-11-17 9:30 - 10:30
Location: High Live 1
Moderator: Josette Bushell Mingo, Riksteaterns Tyst Teater
Panelists: Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront, Issa Touma, photografer and gallerist Gävle/Aleppo, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Major City of Malmö, Ola Björgell, Region Skåne
Category: Economic, social and cultural rights
Description

Opening remarks from the organizers followed by an opening panel about the situation for human rights in the world. Josette Bushell-Mingo sings Nina Simone.

Organizer

Mänskliga Rättighetsdagarna

Language

English

Sign language interpretation

Ja/Yes

Form

Paneldebatt

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

More information
02.

02. Economic, social and cultural rights – what do they mean?

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: High Live 1
Panelists: Maria Green, Raoul Wallenberg Institute, Rebecka Jalvemyr, Fian
Category: Economic, social and cultural rights
Description

The right to food, health care, housing and education are examples of human rights that states are obliged to protect, respect and fulfill. But what do these rights entail and why are economic, social and cultural rights still often treated as non justiciable, how does the lack of complaint mechanisms impact the possibility to fulfill them? What does the legal framework look like and what can you do if you are being denied your rights?

Organizer

Mänskliga Rättighetsdagarna

Language

English

Sign language interpretation

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

More information
03

03. Hälsa är inte för alla i den svenska modellen

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: High Live 2
Lecturer: Eliot Wieslander
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

Det finns en rad människor som står utan tillgång till subventionerad hälsa, främst EU-medborgare. Detta panelsamtal kommer att diskutera hur tillgången egentligen ser ut för de som andra glömmer och vad som kan göras för att ändra det.

Presentation Eliot Wieslander
Generalsekreterare på Läkare i Världen
Organizer

Läkare i Världen

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej

Form

Paneldebatt

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

More information
04

04. Delaktighet oavsett funktionsförmåga

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: High Live 3
Lecturers: Hans Andersson, Johanna Gustafsson
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

Sedan några år satsar Arvsfonden extra på projekt som utgår ifrån initiativ, kraft och förmåga hos personer med funktionsnedsättning. På seminariet presenteras projekt tillsammans med utvärderaren Johanna Gustafsson från Örebro Universitet som särskilt studerat delaktigheten i Arvsfondsprojekt. Vid seminariet kl 13.00 medverkar andra projekt. Seminariet tolkas till teckenspråk och skrivtolkas.

Presentation Hans Andersson
Arvsfonden
Presentation Johanna Gustafsson
Örebro universitet
Organizer

Arvsfonden

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Form

Workshop, Föreläsning

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

More information
05

05. Hur starkt är det svenska skyddet mot barnäktenskap?

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: High Live 4
Lecturers: , Sofia Sjöö, Migrationsverket, Göran Lind, Örebro universitet, Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, Mariam Taheri, Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF, Sara Bäckström RFSU
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

Trots att den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap infördes den 1 juli 2014 riskerar många barn och unga att stå utan skydd. Fortfarande registreras barn som gifta och många unga känner att de inte kan välja vem de ska gifta sig med. Hur kan vi stärka skyddet för alla barn och unga i Sverige?

Presentation
GS FN-förbundet, moderator
Organizer

Svenska FN-förbundet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej

Form

Paneldebatt

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

More information
06

06. Romska rättigheter – i praktiken

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: Live 1
Panelists: Mujo Halilovic, Thereza Eriksson
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

Hur uppfylls minoriteters krav på delaktighet i praktiken? Vilka möjligheter ser vi för att bygga ett nytt och inkluderande "vi" i Malmö? Seminariet beskriver hur romsk delaktighet genomsyrat och ständigt formar RIKC:s verksamheter och holistiska och tvärvetenskapliga arbetssätt.

Organizer

Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad

Language

Svenska

Form

Föreläsning

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

More information
07

07. Human Right Cities and Regions- What´s their characteristics

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: Live 2
Key-note speaker: Martha F Davis, Professor, Northeastern University School of Law
Lecturers: Anna Jacobsson, Strategist, Region Västra Götaland, Anna Lindström, Senior Adviser, SKL, Annika Jyrwall Åkerberg, Legal Adviser, Civil Rights Defenders, Thomas Gammeltoft-Hansen, Research Director, RWI
Moderator: Emily Hanna, Programme Officer, RWI
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

During 2016 SKL and RWI invited researchers, practitioners and NGO:s to explore the HR-city aproach. Listen to international practice, experiences and conclusions.

Organizer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Raoul Wallenberg Institutet för Mänskliga Rättigheter och Humanitär Rätt (RWI)

Language

English

Sign language interpretation

Ja/Yes

Form

Workshop, Föreläsning

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

More information
08

08. Våga prata om psykisk ohälsa i arbetslivet!

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: Live 3
Speakers: Johanna Wester, Louise Kimby, Madelene Wennberg
Moderator: Kerstin Selén
Panelists: Malin Jensen , Palle storm
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

I arbetslivet behövs alla oavsett psykiskt funktionssätt. Hur skapar vi ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv? Hör berättelser från dem som drabbats av psykisk ohälsa i arbetslivet och chefer som hanterat detta. Öppna samtal som punkterar fördomar kring arbetslivets största utmaning.

Presentation Madelene Wennberg
Verksamhetschef Riksförbundet Hjärnkoll
Presentation Louise Kimby
Mobilseringsansvarig Riksförbundet Hjärnkoll
Presentation Malin Jensen
Hjärnkollambassadör med erfarenhet av psykisk ohälsa i arbetslivet
Presentation Johanna Wester
Projektledare Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) projektet "Din rätt"
Presentation Kerstin Selén
Verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund, moderator
Presentation Palle storm
Hjärnkollambassadör med erfarenhet av psykisk ohälsa i arbetslivet
Organizer

Sensus studieförbund, Riksförbundet Hjärnkoll, Nationell samverkan för Psykisk hälsa (NSPH), projektet "Din rätt"

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

More information
09

09. Ageism/Ålderism: människorättskränkningarna vi inte ser

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: Live 4+5
Moderator: Lisbeth Segerlund, Göteborgs universitet
Panelists: Roland Kadefors, Göteborgs universitet, Rune Kjernald, SPF Seniorerna, Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Susanne Rolfner Suvanto, Regeringskansliet
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

Åldrandet är en naturlig del av livet som börjar redan när vi föds. Trots det vänds åldrandet under livets gång till ett problem, något som vi börjar ta avstånd ifrån och tar oss rätten att förlöjliga även om vi alla blir äldre, har äldre anhöriga eller känner äldre personer.

Presentation Roland Kadefors, Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Organizer

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Language

Svenska

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

More information
10

10. Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: Live 6+7
Panelists: Andrea Bondesson, jurist, Lars Lindberg, projektledare Från snack till verkstad, Handikappförbunden, Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som verktyg, Independent Living Institute
Category: Economic, social and cultural rights
Description

Juridik är ett verktyg för förändring. Men det räcker inte att ha rätt, man måste också få rätt. Handikappförbunden och Independent Living Institute driver två arvsfondprojekt som lyfter fram den viktiga rollen som det civila samhället bör spela i implementering av bland annat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringslagen.

 

Presentation Lars Lindberg, projektledare Från snack till verkstad, Handikappförbunden
Projektledare
Presentation Andrea Bondesson, jurist
Jurist
Presentation Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som verktyg, Independent Living Institute
Projektledare, Independent living institute
Organizer

Projeket Med lagen som verktyg (Independent Living Institute) och projektet Från snack till verkstad (Handikappförbunden)

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

More information
11

11. The Ruggie Principles and Economic and Social Rights

2016-11-17 11:00 - 12:00
Location: Live 8
Lecturers: Pål Wrange, Radu Mares, Sandra Atler
Category: Economic, social and cultural rights
Description

The state has a responsibility to protect against violations of human rights by private actors. Does Sweden's responsibility cover acts of Swedish companies abroad, and would such responsibility include economic and social rights, like the right to water and food or human rights in the workplace?

Presentation Pål Wrange
Professor of International Law, Stockholm University
Presentation Radu Mares
Associate Professor, the Raoul Wallenberg Institute
Presentation Sandra Atler
Director of Enact Human Rights and Business Practice Group
Organizer

Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ)

Language

English

Sign language interpretation

Nej

Form

Paneldebatt

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

More information

Lund och Mänskliga rättigheter

2016-11-17 11:00 - 11:30
Location: Lilla Scen
Lecturers: Elin Gustafsson Kommunalråd (Lunds kommun), Petra Flaum Hållbarhetsstrateg (Baseline Consulting)
Moderator: Monika Brundin Danielsson (IM)
Category: Human rights in practice – from words to action
Description

Offentlig sektor ska arbeta rättighetsbaserat, men hur omvandlar man detta `ska´ till praktisk handling? Lunds kommun presenterar två ex: Hur Lund ska MR-säkras och i filmen `Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ur ett rättighetsperspektiv´ visas att MR kan verka som katalysator för offentlig samverkan.  

Presentation Petra Flaum Hållbarhetsstrateg (Baseline Consulting)
Hållbarhetsstrateg
Presentation Elin Gustafsson Kommunalråd (Lunds kommun)
Kommunalråd
Organizer

Finsam Lund och Lunds kommun

Language

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

More information

Stoppa könsstympning - Låt flickor växa upp hela!

2016-11-17 11:00 - 11:30
Location: Stora scen
Lecturer: Martina Hibell
Description

Trots lagstiftning är nästan 200 miljoner flickor i världen könsstympade. Vi berättar om hur vi stoppar könsstympning på etiopiska landsbygden.

Presentation Martina Hibell
programansvarig Barnfonden
Organizer

Barnfonden

Language

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

More information

Att motarbeta antisemitiska uttryck i skolan

2016-11-17 11:30 - 12:00
Location: Lilla Scen
Category: Human rights in practice – from words to action, Economic, social and cultural rights
Organizer

Judiska församlingen Malmö

Language

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

More information

Gör en jämlikhetsanalys med Huddinge

2016-11-17 11:30 - 12:00
Location: Stora scen
Lecturers: Marcel Moritz, Sari Römpötti
Description

Hjälp Huddinge kommun att analysera ojämlika fritidsgårdar. Analysera orsaker och föreslå insatser med stöd av Huddinges handbok för jämlikhetsanalys.

Presentation Sari Römpötti
utvecklingsledare Huddinge kommun
Presentation Marcel Moritz
utvecklingsledare Huddinge kommun
Organizer

Huddinge kommun

Language

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

More information

Att stärka papperslösa

2016-11-17 12:00 - 12:30
Location: Lilla Scen
Category: Economic, social and cultural rights, The right to seek asylum
Organizer

Asylgruppen

Language

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

More information

Barnkonventionen som ett verktyg för en bättre skola

2016-11-17 12:00 - 12:30
Location: Stora scen
Lecturers: Madeleine Liwell Jeppsson, förstelärare, Simrishamns kommun, Marie Hugander Juhlin, UNICEF Sverige, Marie Lundin, administrativ chef Simrishamns kommun.
Description

"Rättighetsbaserad skola" en metod där hela skolans arbete utgår från barnkonventionen. Resultaten visar på goda skolresultat och färre kränkningar.

Presentation Marie Lundin, administrativ chef Simrishamns kommun.
projektledare Rättighetsbaserad skola (moderator)
Presentation Madeleine Liwell Jeppsson, förstelärare, Simrishamns kommun
sakkunnig utbildning och delaktighet UNICEF Sverige.
Organizer

UNICEF Sverige

Language

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

More information

Facket - en mansvärld i förändring?

2016-11-17 12:30 - 13:00
Location: Stora Scen
Moderator: Marie Ende, Union to Union
Panelists: Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet, Johan Sjöström, förtroendevald, Byggnads, Nathalie Lucasson, Union to Union
Category: Economic, social and cultural rights, Human rights in practice – from words to action
Description

Jämställdhet är en arbetsmiljöfråga. Hur jobbar egentligen facket med frågan, i Sverige och i världen? Vilket ansvar har män för kvinnors arbetsvillkor?

Presentation Marie Ende, Union to Union
Union to Union
Presentation Nathalie Lucasson, Union to Union
Union to Union
Presentation Johan Sjöström, förtroendevald, Byggnads
Förtroendevald, Byggnads
Presentation Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet
Elektrikerförbundet
Organizer

Union to Union och Elektrikerförbundet

Language

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

More information

How Feminist Curiosity makes Us Smarter about Militarization's Threats to Human Rights

2016-11-17 12:30 - 13:00
Location: Lilla Scen
Lecturer: Cynthia Enloe, Professor of Political Science at Clark University
Description

Professor Cynthia Enloe, American professor of Political Science at Clark University, has done research about militarism from a feminist perspective for about 50 years. Why is such a perspective important and which measures are important to take in order to break militaristic structures?

Organizer

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Language

English

Sign language interpretation

Nej/No

Form

Föreläsning

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

More information
12

12. The global food system – solution or villain?

2016-11-17 13:00 - 14:30
Location: High Live 1
Moderator: Erik Halkjaer
Panelists: Maria Canil Grave, vice president of CONAVIGUA, member organisation of CLOC/Vía Campesina, Guatemala, Mary Sakala, Rural Women´s Assembly, Zambia, Mr. A. Kathir, Executive director, Evidence, India, Pat Mooney, Researcher and Executive Director, ETC Group and laureater of Right Livelihood Award in 1985, Canada, Sylvia Kay, Researcher Transnational Institute, Netherlands, Torgny Östling, board member NOrdBruk/Vía Campesina Sweden
Category: Economic, social and cultural rights
Description

The right to adequate food is a human right. Still, more than 800 million people suffer from hunger, while half a billion suffer from obesity. Is the global food system of today consistent with human rights? What are the alternatives? It´s time to listen to the peasants!

Presentation Sylvia Kay, Researcher Transnational Institute, Netherlands
Is a researcher at The Transnational Institute (TNI) and her focus is land rights, management of natural resources and investments on the agriculture section. Silvia has many years of experience with the Committee for Global Food Safety in Rome, where she also has been participating in numerous negotiations about principles for responsible investments in the agriculture sector and food system. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sylvia Kay är forskare vid The Transnational Institute (TNI ) institutet i Holland med fokus på landrättigheter, hantering av naturresurser och investering i jordbrukssektorn. Hon har skrivit och bidragit till en mängd böcker, policyrefferat och avhandlingar och kring rural utveckling och investeringsmodeller för jordbruket. Bland annat”Handbook on International Political Economy of Production” (Edward Elgar, 2015). Hon är också huvudförfattare i en av Europaparlamentet ledd studie om landgrabbing i Europa. Hon har också flera års erfarenhet från Kommittén för global matsäkerhet i Rom där hon deltagit ett flertal förhandlingar kring principer för ansvarsfulla investeringar i jordbrukssektorn och matsystem. TNI är ett internationellt forsknings- och påverkansinstitut som under 40 år fungerat som en unik länk mellan sociala rörelser och engagerade akademiker och lagstiftare. Deras forskning är centrerad runt deras mission om att bygga en rättvis, demokratisk och hållbar värld.
Presentation Mr. A. Kathir, Executive director, Evidence, India
Has worked with question regarding human rights in over 18 years. As a dalit he has experienced the inequality that afflicts dalits in India. With these experiences and as an author of marginalized groups, he created the organization Evidence in 2005. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sedan 2005 har den Indiska organisationen Evidence arbetat med att skapa opinion och kräva lika rättigheter för daliter och andra marginaliserade grupper i landet. Genom att ta fram statistik, utbilda utsatta grupper och sprida information i samhället har de lyckats med att att få mycket uppmärksamhet för sitt arbete, bland annat genom att driva ett flertal mycket uppmärksammade fall till domstol. Förutom att uppmärksamma diskriminering och våld mot marginaliserade grupper arbetar Evidence också med dessa gruppers rätt till mark och möjlighet att själva få möjligheten att producera sin egen mat. Mr. A. Khatir har arbetat med frågor inom mänskliga rättigheter i över 18 år. Som dalit har han på egen hand fått uppleva många av de orättvisor som drabbar daliter i landet. Med dessa erfarenheter och med en bakgrund som författare om marginaliserade grupper tog han 2005 steget och grundade organisationen Evidence.
Presentation Mary Sakala, Rural Women´s Assembly, Zambia
Is a small scale farmer and part of the civil rights movement Rural Women’s Assembly in southern Africa. Her work revolves around rural women’s fight against governments and the patriarchal structures that have failed to protects women’s land rights. One of many things she does is that she fights against the implementation of gene modified seeds (GMOs) and for a sustainable agriculture. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Mary Sakala är en småskalig bonde från Zambia och del av Rural Women’s Assembly. Hon är 57 år och har varit småbrukare i 20 år. Med sitt bondekooperativ ’Mukaka Cooperative’ är hon medlem i den större folkrörelsen Rural Women’s assembly. Rural Women’s Assembly är ett nätverk av kvinnorörelser från landsbygden, församlingar, gräsrotsorganisationer och olika lantbruks och bonde föreningar mellan nio länder i SADC området (South African Development Community). Hon har vart del av att kämpa mot införandet av genmodifierade frön (GMOs) i Zambia och har stor kunskap om hållbart och ekologiskt jordbruk som ger näringsrik kost, biologisk mångfald, näringsrik jord, minimal vattenförbrukning och ett liv i värdighet för bonden. Den gröna revolutionen i Afrika drivs av multinationella företag och matsäkerhet för rikare nationer. Med storjordbruken följer GMO, kemikalier, land grabs (markrofferi), monokultur och obrukbar jord. Landsbygdskvinnans kamp för land förs på två fronter; mot regeringar och mot patriarkala strukturer som misslyckas att skydda deras landrättigheter. Trots att kvinnor generellt är dem som brukar jorden på kontinenten och i regionen och sätter mat på borden är deras ansträngningar inte erkända genom marktillgång. I regionen finns flera bra policys men bristen av deras implementering gör att kvinnor står rättslösa. Arvslagstiftning skyddar varken döttrar eller änkor och när kvinnor står upp för sig själva riskerar de att utsättas för våld utfört av män i sin närhet.
Presentation Maria Canil Grave, vice president of CONAVIGUA, member organisation of CLOC/Vía Campesina, Guatemala
MARÍA CANIL GRAVE Vice president / Vice samordnare för CONAVIGUA, Guatemala Has been a big part of COAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala) since its establishment in 1988. They work with food sovereignty through educating women from different parts in Guatemala. She is also part of the La Vía Campesina coordination committee for women. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala) grundades 1988 som en organisation för guatemalanska urfolkskvinnor från Mayafolket som förlorat familjemedlemmar under kriget. María Canil Grave har haft en viktig roll i CONAVIGUA sedan organisationen grundades och innehar för nuvarande posten som vice samordnare. Genom att vara småbrukare ökar kvinnors möjlighet att försörja sin familj, någonting som hotas då de har svårt att komma in på marknaden för att sälja sina produkter och konkurrerar med transnationella företag och GMO-grödorna. Sedan flera år tillbaka arbetar CONAVIGUA för matsuveränitet genom att stärka och utbilda kvinnor från olika delar av Guatemala för att öka kunskapen kring relationen med Moder Jord, bruka sin jord och att odla hälsosam och näringsrik mat. CONAVIGUA är en del av den latinamerikanska sektionen av CLOC/La Vía Campesina. Genom att sitta med i CLOC/La Vía Campesinas Internationella samordningskommitté för Kvinnor så har Canil Grave även erfarenhet av arbetet för stärkandet av kvinnor inom jordbruket och matsuveränitet på regional och internationell nivå.
Presentation Torgny Östling, board member NOrdBruk/Vía Campesina Sweden
Torgny is a small scale farmer from Jämtland. He is the founder of NOrdBruk, the Swedish member of Via Campesina. For over 20 years he has been an active debater on the Swedish agricultural policy. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Torgny är småbrukare från Jämtland. Han är grundare till NOrdBruk, den svenska grenen av småbrukarrörelsen Vía Campesina. I över 20 år har han varit en aktiv debattör i svensk jordbrukspolitik.
Presentation Pat Mooney, Researcher and Executive Director, ETC Group and laureater of Right Livelihood Award in 1985, Canada
PAT MOONEY Forskare och Executive Director för ETC Group. Founder of ETC Group and has more than 40 years of experience with the international civil society with a special focus on food, agriculture and trade. He has been awarded big international prices such as the Right Livelihood Award and the Pearson Peace prize. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Mooney har mer än 40-års erfarenhet av arbete inom det internationella civilsamhället, med ett särskilt fokus på mat, jordbruk och handel. Mooney betraktas som opinionsbildare och internationellt sakkunnig i frågor kring fröer, hållbar utveckling och växtgenetik som följd av hans banbrytande forskning. Sedan 1970 har han arbetat med att sprida information kring förlusten av växtgenetiska resurser och med att skapa strategier för att bevara den biologiska mångfalden inom jordbruket. 1977 grundade Mooney tillsammans med andra forskare ETC Group (tidigare RAFI) som arbetar med växtgenetik, bioteknik och biodiversitet inom jordbruk. Under 1980-talet förankrade ETC Group en global kampanj som arbetar mot immateriella rättigheter över världens livsmedelsförsörjning vilket resulterat i allierade över hela världen. 1985 tilldelades Mooney ’The Right Livelihood Award’ (även känt som det alternativa Nobelpriset), och har därefter även tilldelats ’Pearson Peace Prize’ och det amerikanska priset ‘Giraffe Award’.
Presentation Erik Halkjaer
Erik reporter på DN:s satsning Global Utveckling. Han har arbetat som journalist i 20 år med fokus på globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter, i synnerhet i Latinamerika och Afrika. Han har skrivit för en rad tidningar, som Arbetaren, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och tidskrifterna Amnesty Press, Fokus, Omvärlden, Pax och Världshorisont. Jag har också regelbundet arbetat med Utrikespolitiska Institutet.
Organizer

Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Latinamerikagrupperna och Svalorna Indien Bangladesh

Language

English

Sign language interpretation

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

More information

Human rights in practice – from words to action

In theory most people support the idea behind human rights but in practice there could be difficulties when trying to realise them. This is often the case for states and municipalities as well as for organisations who work with human rights issues. How can one work practically with a human rights perspective and how can that contribute to improve and develop activities of the organisations? How can municipalities, regions, authorities, companies, and civil society cooperate in order to provide human rights? In what way can we work together towards a more including society where everyone’s rights are respected?

Economic, social and cultural rights

The right to food, health care, housing and provision are examples of human rights that states are obliged to protect, respect and provide. But how many people know what these rights really entail? Why are economic, social and cultural rights not always seen as demandable and how does it impact the possibility to fulfil them? What does the legal framework look like and what can you do if you are being denied your rights?

The right to seek asylum

Today we have the highest refugee count since World War II. The right to seek asylum is a human right as determined by international law. At the same time as people are fleeing, more walls are being built up, boarders are closing and identity controls are being imposed. What does this mean for people who seek asylum? Does the right to asylum risk being eroded? How is the media reporting on refugees, are some groups made invisible and does that affect their possibility to seek asylum? What impact does the rising nationalism have on the public view on the right to asylum?