Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du favoritmarkera de seminarier som du tycker verkar särskilt intressanta, lägga till dem i din kalender för att skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare.

För programmet på lördagen 19 november samt till miniseminarierna krävs ingen biljett. För att få upp programmet på lördagen sortera på datum. För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Fler sökalternativ

Klicka här för att anmäla dig till Mänskliga Rättighetsdagarna 2016.

Sortera efter
Välj listtyp

Lund och Mänskliga rättigheter

2016-11-17 11:00 - 11:30
Plats: Lilla Scen
Föreläsare: Elin Gustafsson Kommunalråd (Lunds kommun), Petra Flaum Hållbarhetsstrateg (Baseline Consulting)
Moderator: Monika Brundin Danielsson (IM)
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken
Beskrivning

Offentlig sektor ska arbeta rättighetsbaserat, men hur omvandlar man detta `ska´ till praktisk handling? Lunds kommun presenterar två ex: Hur Lund ska MR-säkras och i filmen `Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ur ett rättighetsperspektiv´ visas att MR kan verka som katalysator för offentlig samverkan.  

Presentation Petra Flaum Hållbarhetsstrateg (Baseline Consulting)
Hållbarhetsstrateg
Presentation Elin Gustafsson Kommunalråd (Lunds kommun)
Kommunalråd
Arrangör

Finsam Lund och Lunds kommun

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Stoppa könsstympning - Låt flickor växa upp hela!

2016-11-17 11:00 - 11:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Martina Hibell
Beskrivning

Trots lagstiftning är nästan 200 miljoner flickor i världen könsstympade. Vi berättar om hur vi stoppar könsstympning på etiopiska landsbygden.

Presentation Martina Hibell
programansvarig Barnfonden
Arrangör

Barnfonden

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Att motarbeta antisemitiska uttryck i skolan

2016-11-17 11:30 - 12:00
Plats: Lilla Scen
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Arrangör

Judiska församlingen Malmö

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Gör en jämlikhetsanalys med Huddinge

2016-11-17 11:30 - 12:00
Plats: Stora scen
Föreläsare: Marcel Moritz, Sari Römpötti
Beskrivning

Hjälp Huddinge kommun att analysera ojämlika fritidsgårdar. Analysera orsaker och föreslå insatser med stöd av Huddinges handbok för jämlikhetsanalys.

Presentation Sari Römpötti
utvecklingsledare Huddinge kommun
Presentation Marcel Moritz
utvecklingsledare Huddinge kommun
Arrangör

Huddinge kommun

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Att stärka papperslösa

2016-11-17 12:00 - 12:30
Plats: Lilla Scen
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Rätten att söka asyl
Arrangör

Asylgruppen

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Barnkonventionen som ett verktyg för en bättre skola

2016-11-17 12:00 - 12:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Madeleine Liwell Jeppsson, förstelärare, Simrishamns kommun, Marie Hugander Juhlin, UNICEF Sverige, Marie Lundin, administrativ chef Simrishamns kommun.
Beskrivning

"Rättighetsbaserad skola" en metod där hela skolans arbete utgår från barnkonventionen. Resultaten visar på goda skolresultat och färre kränkningar.

Presentation Madeleine Liwell Jeppsson, förstelärare, Simrishamns kommun
sakkunnig utbildning och delaktighet UNICEF Sverige.
Presentation Marie Lundin, administrativ chef Simrishamns kommun.
projektledare Rättighetsbaserad skola (moderator)
Arrangör

UNICEF Sverige

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Facket - en mansvärld i förändring?

2016-11-17 12:30 - 13:00
Plats: Stora Scen
Moderator: Marie Ende, Union to Union
Paneldeltagare: Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet, Johan Sjöström, förtroendevald, Byggnads, Nathalie Lucasson, Union to Union
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Beskrivning

Jämställdhet är en arbetsmiljöfråga. Hur jobbar egentligen facket med frågan, i Sverige och i världen? Vilket ansvar har män för kvinnors arbetsvillkor?

Presentation Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet
Elektrikerförbundet
Presentation Nathalie Lucasson, Union to Union
Union to Union
Presentation Johan Sjöström, förtroendevald, Byggnads
Förtroendevald, Byggnads
Presentation Marie Ende, Union to Union
Union to Union
Arrangör

Union to Union och Elektrikerförbundet

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Mer information

Att förstå statsförvaltningens grundläggande värden

2016-11-17 13:00 - 13:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Anna-Sara Lind, Jenny Ehnberg, Patrik Åkesson
Beskrivning

Uppsala universitet har regeringens uppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter och här får du ta del av våra utbildningsinsatser.

Presentation Patrik Åkesson
Verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet
Presentation Jenny Ehnberg
Doktor i etik, Uppsala universitet
Presentation Anna-Sara Lind
docent i offentlig rätt Uppsala universitet
Arrangör

Uppsala universitet

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Mänskliga rättigheter för utsatta EU-medborgare?

2016-11-17 13:00 - 13:30
Plats: Lilla Scen
Moderator: Erika Oldberg
Paneldeltagare: Erik Roshagen, Johanna Westesson, My Durén
Beskrivning

Stäng inte dörren för oss när vi söker jobb och bostad, och låt oss gå i skolan här” - det önskar Gina Ionescu, rom från Rumänien, som precis som tusentals andra tigger på Sveriges gator. Har de människor som tigger i vårt land några rättigheter, och vilka i så fall? När det stora Sorgenfrilägret i Malmö tömdes för ett år sedan fick svenska myndigheter internationell kritik från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och från FN för att vräkningen bröt mot europeiska konventioner. Vräkningar och avhysningar av romer är inte unikt för Sverige, det sker runtom i Europa och det finns konventioner som styr hur det ska gå till, för att skydda den utsatta grupp som romer utgör. Vad gäller egentligen? Arrangör: Leopard Förlag, medverkande Gina Ionescu, huvudperson i en ny bok Jag är Gina – en berättelse om överlevnad och skam i Europa, Erika Oldberg, bokens författare, med flera.

Presentation Erik Roshagen
Centrum för Sociala rättigheter
Presentation Johanna Westesson
Amnesty International
Presentation My Durén
föreningen HEM
Arrangör

Leopard förlag

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Haiti, what's the situation?

2016-11-17 13:30 - 14:00
Plats: Lilla Scen, utställartorget
Föreläsare: Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront, Pierre Esperance (via video link) National Human Rights Defence Network (RNDDH)
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Beskrivning

The impoverished country Haiti is cursed with one catastrophe after the other. Despite great promises of international humanitarian actions and UN presence the country never really recovers from the tragedies. Why?

Arrangör

Föreningen Ordfront

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Rätten till jobb – om Region Skånes ungdomssatsning

2016-11-17 13:30 - 14:00
Plats: Stora scen
Föreläsare: Maria Ingvarsson, Region Skåne samt med inbjudna gäster
Beskrivning

Vi fokuserar på hur Region Skåne arbetar med jämställdhet och mångfald i sin arbetssatsning för ungdomar. Du får kunskap om vad ungdomssatsningen innebär för både arbetsgivare och ungdomar samt får ta del av praktiska exempel från Region Skånes arbetsplatser. 

Presentation Maria Ingvarsson
HR-strateg
Arrangör

Region Skåne

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Finns det glastak även i himlen?

2016-11-17 14:00 - 14:30
Plats: Lilla scen
Paneldeltagare: Hanna Gerdes, folkrättsjurist , Nazdar Sadiq, Yezidiska Kvinnoförbundet, Nicme Ilia, Syrianska kvinnoförbundet, Noor Maaki, Islamiska Shiasamfundet
Beskrivning

Ett samtal om jämställdhet, systerskap och maktstrukturer inom trossamfunden med deltagare från "Delaktig stark och synlig" ett mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund. 

Presentation Hanna Gerdes, folkrättsjurist
MR-jurist och processledare i projektet Delaktig, stark och synlig – mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden
Arrangör

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Könsuppdelad statistik - ett steg längre

2016-11-17 14:00 - 14:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Christina Ahlzén
Beskrivning

Hur kan vi använda statistik i ett normkritiskt jämställdhetsarbete? Ett seminarium om den könsuppdelade statistikens möjligheter och begränsningar.

Presentation Christina Ahlzén
Jämlikhetskonsult Medida
Arrangör

Medida

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Antirasism och normkritik i skolans likabehandlingsarbete

2016-11-17 14:30 - 15:00
Plats: Stora scen
Föreläsare: Representanter från Ungdom Mot Rasism tillika elever på gymnasieskolan
Beskrivning

Hur kan elevers antirasistiska engagemang vara en nyckelfaktor till ett normkritiskt likabehandlingsarbete i skolan? Ungdom Mot Rasism vet!

Arrangör

Ungdom Mot Rasism

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Vilken är universitets roll vid stora samhällsutmaningar?

2016-11-17 14:30 - 15:00
Plats: Lilla scen
Föreläsare: Björn Östbring, Helena Lindholm, Peter Johansson
Moderator: Urban Strandberg
Beskrivning

Vilken roll kan universitetet spela när samhället måste hantera stora utmaningar i exempelvis migrantströmmarnas spår?

Presentation Helena Lindholm
Prorektor, Göteborgs universitet
Presentation Björn Östbring
Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet
Presentation Peter Johansson
Inst. f. Globala studier, Göteborgs universitet
Presentation Urban Strandberg
Centrum för Europastudier, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Arrangör

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Na dara – pen kon san! Var inte rädd – säg vem du är!

2016-11-17 15:00 - 15:30
Plats: Lilla scen
Föreläsare: Diana Bogelund, Marcela Kovacsova, Silvia Lakatosova
Moderator: Marian Wydow
Beskrivning

Många döljer sin romska identitet för att slippa diskriminering. Samtal om vad det innebär att leva ”i garderoben” och värdet av att komma ut som rom.

Presentation Marcela Kovacsova
ordförande Trajosko Drom
Presentation Silvia Lakatosova
Trajosko Drom
Presentation Diana Bogelund
samhällsvägledare RIKC Malmö stad
Presentation Marian Wydow
projektledare RIKC Malmö stad
Arrangör

Trajosko Drom

Språk

Romani chib

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Small Voices, Big Dreams - Barns röst om trygghet i skolan.

2016-11-17 15:00 - 15:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Carolina Ehrnrooth, Martina Hibell, Vanja Wickman
Beskrivning

Vi presenterar resultatet av en världsomfattande studie där 6 000 barn har fått svara på hur de upplever sin skolmiljö. Känner de sig trygga?

Presentation Martina Hibell
programansvarig Barnfonden
Presentation Vanja Wickman
kommunikatör Barnfonden
Presentation Carolina Ehrnrooth
generalsekreterare Barnfonden
Arrangör

Barnfonden

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Perspektiv på IS/Daesh – hur kan vi förstå och bemöta?

2016-11-17 15:30 - 16:00
Plats: Lilla scen
Föreläsare: Bitte Hammargren, Rickard Lagervall
Moderator: David Berjlund
Beskrivning

Varför får en rörelse som kränker mänskliga rättigheter och odlar brutalitet ett sådant genomslag? Finns möjlighet till fredlig dialog med IS/Daesh?

Presentation David Berjlund
journalist
Presentation Rickard Lagervall
islamolog vid Centrum för Mellanösternstudier
Presentation Bitte Hammargren
reporter, redaktör på Utrikespolitiska institutet
Arrangör

Studieförbundet Bilda

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

"Porten till det samtida Sverige" - behövs ett nytt museum?

2016-11-17 15:30 - 16:00
Plats: Stora scen
Föreläsare: Fredrik Elg, Parvin Ardalan, Roxana Ortiz
Beskrivning

Behövs ett museum för demokrati- och migration? Malmö stad presenterar förstudien för ett nytt museum. Miniseminariet följs av en dialogworkshop där du som en del av det civila samhället kan vara med och påverka framtidens museum.

Presentation Parvin Ardalan
projektledare Women making herstory
Presentation Fredrik Elg
samordnare för förstudien
Presentation Roxana Ortiz
kommunikatör för förstudien
Arrangör

Förstudie för ett demokrati- och migrationsmuseum i Malmö, Malmö stad

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Empowered Women – webbtv-serie om handlingskraftiga kvinnor

2016-11-17 16:00 - 16:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Linus Edlund
Beskrivning

Vi visar filmen med Reina Guzmán från El Salvador med som ingår i IMs projekt Handlingskraft och har därefter ett samtal tillsammans med en av IMs internationella rådgivare kring Centralamerika, machoism och kvinnors rättigheter.

Reina Guzmán från El Salvador blev misshandlad av sin man under många år men lyckades bryta machoismen. Idag är hon en förebild för unga kvinnor.

Presentation Linus Edlund
Kommunikatör IM Individuell Människohjälp
Arrangör

IM INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Mänskliga rättigheter i praktiken

I teorin ställer sig de flesta bakom idén om mänskliga rättigheter men i praktiken finns det svårigheter när rättigheterna ska förverkligas. Detta gäller såväl för stater, kommuner som för organisationer som jobbar med rättighetsfrågor. Hur kan en jobba praktiskt med ett rättighetsperspektiv och hur kan det bidra till att förbättra och utveckla verksamheten? Hur kan kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samverka för att tillgodose de mänskliga rättigheterna? Hur kan vi tillsammans verka för ett mer inkluderande samhälle där alla människors rättigheter respekteras?

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Rätten till mat, hälsa, bostad och försörjning är exempel på grundläggande rättigheter som stater har en skyldighet att skydda, respektera och tillgodose. Men hur många känner till vad dessa rättigheter innebär? Varför ses inte alltid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som utkrävbara och hur påverkar det möjligheten att uppfylla dem? Hur ser regelverken ut och hur kan du göra om dina rättigheter har blivit kränkta?

Rätten att söka asyl

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet fastslagen i internationell rätt. Parallellt med att människor flyr så byggs allt fler murar, gränser stängs och identitetskontroller införs. Vad innebär detta för människor som söker asyl? Riskerar asylrätten att urholkas? Hur rapporteras det om människor på flykt i medierna, osynliggörs vissa grupper och påverkar det i sin tur deras möjlighet att få asyl? Vilket inflytande har de ökande nationalistiska strömningarna på det offentliga samtalet och synen på asylrätten?