Banner

Program Skolforum 2016

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

100 lisa

Självkänsla hos barn och ungdomar är ett begrepp som påverkas av en rad olika faktorer, bland annat lärandemiljöns bemötande av eleverna. Forskning visar att det finns ett samband mellan självkänsla och barns fungerande både i skolan samt hemma. Så vad i lärandemiljön kan stärka respektive stjälpa i utvecklandet av en god självkänsla?

100 anne marie k rling foto tell

”Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Vi ska genomföra undervisning så att det ger resultat. Vi ska vara i undervisning, nyfikna och undersökande, för det är där vi möts. Vi ska tala mer om vad vi gör än vilka vi är. Det som sker betyder att något nytt upptäcks vilket i sin tur gör något med vårt sätt att se på världen. Vi lär oss. Undervisningen är själva kärnan i skolans verksamhet.”

100 susanne

Programmering väntas ingå i matematik och teknik redan på lågstadiet. Men hur? Ta chansen att testa robotar, tärningsspel, förslag på momentordning och ordlistor - för programmering har ett eget expertspråk. Vi arbetar med en genrepedagogisk modell, upptäckande, samarbete, språk och utmaningar bygger upp kunskaper och förmågor i Ma, Te och Sv/SvA.

100  sa dahlberg sept 2012 hiq 3778

Yrkesetik innehåller normer och värderingar som ska ligga till grund för lärares handlingar. Hur säkerställer vi att alla lärare är förtrogna med yrkesetiken, håller den levande i vardagsarbetet samt ges möjlighet att utveckla den? Ledamöter ur Lärarnas yrkesetiska råd ger förslag på hur ni kan arbeta med yrkesetiken i vardagen.

100 yepstr team sofie low

Idag ser vi ett samhälle med såväl hög ungdomsarbetslöshet som hög stressnivå bland vuxna. Vi ser även ett samhälle med ambitiösa, talangfulla ungdomar och vuxna med hjärta för välgörenhet. Yepstr för samman dessa motpoler. Tack vare vår moderna app-lösning kan ungdomar enkelt, vitt och försäkrat skapa sig arbetslivserfarenhet genom att hjälpa hushåll i sitt grannområde.

100 3dskrivare

Ett inspirerande föredrag om hur 3D-skrivare används i skolan idag och vilka utbildningsvärden tekniken medför i en digitaliserad skolmiljö. Under föredraget kommer även processen är från ide till färdig 3D-utskrift att demonstreras.  

100 oskar palmenfelt

Bråka smartare är ett värdegrundmaterial för pedagoger att använda med eleverna i klassrummet. 
 
- Mindre tjafs - mer konstruktiva samtal
- Elever tänker till innan de agerar
- Elever och pedagoger får ett gemensamt språk för att tala om konflikter
 
Vi visar konkret hur en lektion i konflikthantering går till. Deltagaren får en länk för att ladda ned materialet (talmanus + bildspel) för lektionen och pröva själv hemma i klassrummet. 
 
Länk till information om materialet:  http://brakasmartare.medlingscentrum.se/?page_id=320

100 img 0589 jed small 1

Hållbar Utveckling ingår i läroplanen på både grundskolenivå och i gymnasieskolan. Det faktum att hållbarhetsutmaningar ofta är både komplexa och värdeladdade kan vara utmanande både för både lärare och elever. Brädspelet DILEMMA är ett interaktivt verktyg för att närma sig dessa frågor på ett lekfullt och värderingsfritt sätt.

100 caroline agn

Caroline Agné, verksamhetsledare för Illustratörcentrum och Lisa Medin, serietecknare och illustratör, berättar genom exempel från tidigare workshops om hur man kan integrera illustration, animation och grafisk form i skolans undervisning och i läromedlen. Illustratörcentrum är Sveriges största förmedlare av visuell kommunikation, vi är en ideell förening med stöd från Statens Kulturråd.   

100 img 0045

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsningen och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
Carl Heaths andra programpunkt/föreläsning kan du läsa om HÄR!

100 eva edberg f rfattare

”Jag växte upp som fosterbarn, som Klara 9 år i min barnbok Det ordnar sig det ordnar sig (9-12år). Att skriva för barn om svårsmälta ämnen var ett givet val”, säger författare Eva Edberg. Lärare Anders Lönegård (åk 4-6) har boken som högläsning, ”den är en dörröppnare för elevernas egna livsberättelser”, säger han. På Skolforum får vi veta vad som hänt i klassrummet. Skolkurator Johanna Warrén deltar med erfarenhet av bemötande i svåra samtal med barn/ungdomar. Elevhälsan tipsar om den nya boken, som signeras på plats av Eva Edberg. 

100 angelicahedin

Med utgångspunkt i Clio Träning från Bonnier Education får du en introduktion till hur du digitalt kan träna dina elevers färdigheter i SO, NO, svenska och engelska med våra interaktiva system med uppgifter. Samtidigt visar vi dig hur systemet kan spara din tid genom att rätta uppgifterna helt själv samtidigt som det ger eleverna direkt feedback.

Pressträff hos Yepstr

Måndag 11:50 - 12:00 Monter C03:42

Yepstr bjuder in till kort pressträff.

100 sara persson 12x8

Många lärare har den senaste tiden mottagit en eller flera nyanlända elever i/till sitt klassrum. Samtidigt saknar många lärare både erfarenhet och utbildning i svenska som andraspråk. Hur gör man som lärare för att inkludera dessa elever och fullgöra sitt undervisningsansvar utifrån elevernas kunskaper och behov? Och hur kommer lärarrollen att påverkas av denna nya situation i svensk skola?

100 styhr

En workshop om hur du kan arbeta för att främja elevers hälsa och inlärning. Vi kommer att tydliggöra sambanden mellan hälsa & lärande, ge dig kunskaper om hur du kan använda specifik rörelseträning och hur detta kan påverka inlärningen, koncentration och hantering av stress. Syftet är att ge dig ny kunskap och insikt som inspirerar och får dig att tänka i nya banor.

100 karin nyg rds

Hur kan man ge sina elever de kunskaper som de behöver för att kunna verka i ett digitalt samhälle? Om skolan lägger in programmering i läroplanen – vilka lärare kan lära ut? Alla måste inte bli programmerare, men alla har glädje och nytta av att lära sig grundläggande programmering, anser Karin Nygårds och Tor Moström. Ett samtal om digitaliseringen av skolan lett av Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd.

100 hacka med sensorer littlebits

Hacka med sensorer – LittleBits

Christopher Einarsson
Måndag 12:00 - 12:20 MANVTE
Utbildningen

F349GySpecSarVux

Vi tittar närmare på sensor och programmeringsteknik som gör vår vardag smartare, roligare och mer hållbar. Testa sensorkonstruktioner som finns i vår vardag ta fram egna lösningsförslag med hjälp av sensorer och enkel programmering.

100  mg 4922 15x15

Gospelverkstaden sätter upp “Keep The Dream Alive” tillsammans med elever i grundskolan. Föreställningen är en resa i tiden - från slaveriet, genom medborgarrättsrörelsen fram till idag. Sånger från slavfälten, kyrkorna och gatorna möter samtida låtar som elever väljer. Martin Luther King´s dröm inspirerar elever att formulera sina egna drömmar.   

100 naturskolan

Naturskoleföreningens motto är ”Att lära in ute”. Genom att utnyttja platsen och leken kan vi lyfta stora frågor som integration och social hållbar utveckling. Undervisningen i växelverkan mellan teori och praktik ger eleverna möjlighet att stärka lärandet och befästa kunskaper.

100 ida peter

Muntligt berättande har en unik förmåga att fånga lyssnaren. Ett sätt att föra ut kunskap, förmedla värderingar och skapa gemenskap. Fördelarna är många och det är lätt att lyckas med. Lekfulla men effektiva övningar för deltagaren steg för steg närmare målet: Att pröva att använda muntligt berättande i undervisning och att organisera berättarazzior.