Banner

Program Skolforum 2016

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

Kan tilltrasslade rep verkligen ha något med matematik att göra? I allra högsta grad visar det sig. Vi undersöker hur en speciell typ av knutar, så kallade trassel, kan beskrivas med rationella tal och därför kan knytas upp med hjälp av gammal hederlig bråkräkning.

100 suzannekristromalonzo dsc5734 kopia

Vilka rådande föreställningar om normalitet och avvikelse finns i samhället? Vad är det för skillnad på toleranspedagogik och normkritisk pedagogik? Hur kan man som lärare arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med värdegrund och likabehandling?

Du får se hur enkelt det är att lära ut programmering med CodeMonkey – helt utan förkunskaper. Med hjälp av lärarhandledningen kan du lära dina elever de viktigaste grunderna i programmering, med ett riktigt programmeringsspråk. På köpet utvecklas kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande.

100 anna f t lj

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsningen och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
Anna Nygrens andra programpunkt/föreläsning kan du läsa om HÄR!

Digital framtid utan fallgropar

Helena Kvarnsell
Måndag 10:40 - 11:00 C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Utbildningen, Samtiden

F349Gy

Bland EU:s nyckelkompetenser för ett livlångt lärande finns digital kompetens med. Regeringen har gett skolverket ett uppdrag att föreslå hur just digital kompetens kan skrivas ut tydligare i läroplanernas och Lärarnas Riksförbund har undersökt hur det står till med den digitala kompetensen hos lärare och elever i dagens skola.
Medverkande: Helena Kvarnsell, Lärarnas Riksförbund
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Nu har du möjlighet att testa Makey Makey och koppla ihop analoga material med digital teknik. Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och teknik. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.  

Hur digitala verktyg kan skapa möjligheter som gör skillnad i undervisningen.
Medverkande: Katarina Eriksson, lärare på mellanstadiet och kapitelförfattare i boken ”Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan”.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

100 guldapplet

Guldäpplet 2016 – årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet presenteras

Johanna Jaara Åstrand, Peter Becker, Svante Tideman
Måndag 11:00 - 11:50 Östra scenen
Utbildningen

Vinnaren av Guldäpplet 2016 presenteras och årets Guldäpplen utdelas. Möt årets pristagare:
Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet
Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås
Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst
Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje
Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i • Karlshamn

Häng med Carmen De Bruijckere lärare på Runbacka skolor och skapa en musikvideo i programmeringsverktyget Scratch. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

100 fredrik ahlen foto therese ahlen 1

Hur ska jag räcka till för alla mina elever? Hur får jag de svagaste att lyckas? Vad kännetecknar de mest framgångsrika? Med olikheten som norm vill Fredrik Ahlén lyfta fram hur vi ska komma närmare idéerna bakom inkluderingsbegreppet med utgångpunkt i hans senaste bok.

100 anna karin arenius1jpg

Föreläsningen handlar om hur ett  coachande förhållningssätt gör skillnad i undervisningen. Skolcoacherna bidrar med erfarenheter utifrån ett lärar- och elevperspektiv och kopplar till aktuell forskning. Hur använder jag mig av ett coachande förhållningssätt i praktiken? Vilka effekter ger det i undervisningen och i relationen till eleven?

100 bergentz kopia

Är du nyfiken på kollegiala observationer och vill använda dig av dessa tillsammans med dina kollegor, men har inte kommit till skott ännu eller inte vågat släppa in någon i klassrummet, då kan den här föreläsningen ge dig en skjuts i rätt riktning. När lärare lär i samspel med varandra samt inspireras och kritiskt granskas av kollegor sker utveckling.

100 mia

Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Den tidigare versionen har funnits på de flesta skolor i drygt 20 år. Nu finns Lexia Provia online, där det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna.

100 linnea webb kopia

För många barn som inte har det bra är vuxna på förskolan de enda som kan uppmärksamma och slå larm. Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning som ger förskolepersonal kunskap om barns signaler och förskolans anmälningsskyldighet. Handledningen innehåller också övningar för att rusta barnen att berätta om de blivit utsatta för våld.

100 peter fowelin fyrkant

Stress och hög arbetsbelastning försvårar för oss alla att göra ett bra jobb, både i kontakt med eleverna och med kollegerna på skolan. Peter Fowelin, författare till boken ”Mindfulness i klassrummet”, berättar hur mindfulness kan skapa inre lugn, sinnesnärvaro och bättre fokus i vardagen, för dig som pedagog och för de elever som får lära sig de enkla metoderna i mindfulness.

100 michael

Leg. psykolog Michael Lundgren är en av författarna till Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum, som beskriver hur lärare och elever kan använda muntligt berättande för att bl a utveckla språkliga färdigheter. Under föreläsningen får vi ta del av föreläsarens praktiska erfarenhet som psykolog i mötet med barn i stress, som nyanlända elever.

Skapa musik med roboten Dash och Tiffany Alnefelt från Hands on Science. Dash är en robot med en stor personlighet och musikalisk talang. Dash bra för de yngre barnen och är en perfekt väg in i programmering. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

100 stefan 175

I detta seminarium belyses vikten av att skapa arenor för utveckling genom kollegialt lärande. Vi presenterar erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt där fem grundskolor samarbetade kring digitalisering av det pedagogiska arbetet. Vi belyser särskilt förstelärares och skolledares roll i detta arbete.

100 programmering och probleml sning med mindstorms ev3

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3

Christopher Einarsson
Måndag 11:00 - 11:20 MANVTE
Utbildningen

F349GySpecSarVux

Programmera robotar att utföra ett uppdrag. Använd enkel programmeringskod och sensorer. Upplev medskapande och få direkt respons på hur dina nya programmeringskunskaper kommer till nytta för att lösa uppdraget. När du går härifrån kommer du att ta med dig en känsla av att programmering är något för alla.

100 sara bruun

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsningen och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
Sara Bruuns programpunkt kan du läsa mer om HÄR!