Banner

Program Skolforum 2016

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

Välkommen till en presentation kring hur du kan arbeta med digitala läromedel!

100 maria mcshane foto bo johansson

MiniBladet.se ska i samarbete med dagstidningar utveckla lokala nyhetssajter där barnens nyheter är lika viktiga som världsnyheterna. Nyheter finns i tre språkliga nivåer med talsyntes. MiniBladet fick i maj 2016 PTS innovationspris. Med miljonvinsten ska sajterna utvecklas och bli ännu mer tillgängliga för alla barn, oavsett behov och bakgrund.

Hacka och bygg ett instrument. Bygg om, bygg ut eller skapa ett instrument eller varför inte 3D- printa ett instrument. En inspirerande workshop som kommer att besvarar frågan "Hur kan jag använda 3D-skrivare i skolan?”. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

100 gapminder

Målet med Gapminders verksamhet är att bekämpa förödande okunnighet om global utveckling med en faktabaserad världsbild som alla kan förstå. En faktabaserad världsbild är vårt bidrag till arbetet för en hållbar utveckling. Välkommen till Gapminders värld! Inte som vi ser världen, utan så som den är.

100 skicka eva hartell 06

Föreläsningen belyser komplexiteten i att hållbart över tid implementera formativ bedömning som en del av lärares klassrumspraktik. Är det är möjligt att skapa en miljö där formativ bedömning utgör en bestående och betydande del av undervisningen? Om så är fallet, hur? Föreläsningen delar lärdomar från forskning och erfarenhet av implementeringsinsatser.

100 minte bild

Hur kan man bäst ta emot nyanlända i klassrummet och kickstarta igång dem med det svenska språket? Möt Minte och Anna som tillsammans reder ut hur det världsledande digitala verktyget Pratstart gör det både enkelt och roligt att lära sig svenska! Alla som kommer får prova på något av alla de 18 modersmål som Pratstart stödjer och testa uttalsträningen, att skapa egna ordövningar och mycket annat nyttigt som Pratstart erbjuder.

100 h gtalare

Bygg en högtalare till din smartphone med pedagoger från Vetenskapens hus och Tekniska museet.
Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

100 img 0045

Vad är makerkultur och makerspaces? Hur knyter det an till lärande? Hur möter makerkulturen och skolan varandra i Sverige och i världen? Vad innebär det för skolan att skapa med både analoga och digitala material och verktyg? Med utgångspunkt i Vinnovaprojektet Makerskola får vi under seminariet en introduktion till dessa frågor.

100 jana soderberg 2 800 531 2014

OECD riktar svidande kritik mot det svenska skolsystemet, attityden i klassrummen och svenska lärares låga status. Motivation och mental träning är en självklarhet inom idrotten, men saknas helt i den svenska skolan. Kan mental träning motivera elever att prestera bättre och bidra till att fler elever når målen i LgR11? 

100 jennie karlsson 1

En informationsföreläsning från Arbetsmiljöverket om de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som trädde i kraft 2016.
De förtydligar arbetsgivarens ansvar för att leda och fördela arbetet på ett sunt, säkert och hållbart sätt. Föreskrifterna gäller inte eleverna, men alla som arbetar i och omkring skolmiljön.

100 vendela f rgfoto

Retoriken har fått en framskjuten plats i skolans styrdokument. Genom att visa på retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, kan retoriken både fungera som ett stöd för muntlig kommunikation och som ett redskap för analys av kommunikation i tal och skrift. Universitetsadjunkten Vendela Blomström, författare till läroboken Svenska impulser – En handbok i retorik, ger exempel på hur retorik kan stärka elevers kritiska förhållningssätt. Genom att lyfta retorikens grundpelare etos, logos och patos får eleverna användbara verktyg för läsande och kommunikation i olika former.

100 peter lippman

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsningen och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
Peter Lippman medverkar på flera andra programpunkter/föreläsningar. En av dem kan du läsa om här!

100 schysstp n tet

Internet, sociala medier och digitala verktyg är en naturlig del av barnens vardag från tidiga år. Hur kan vuxna på skolan och i fritidshemmen hjälpa barnen att utvecklas i sin sociala och virtuella kompetens? Hur kan du som pedagog, redan tidigt i barnens liv, aktivt och metodiskt arbeta mot kränkningar och utsatthet på nätet?

100 little pi

Med Sonic Pi komponerar du musik med programkod och resultatet kan du höra direkt i högtalaren. Följ med Hands on Sciences Bengt Nilsson på en tur där ni skapar musik från enkla toner till modern dansmusik. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

100 ssi logo webb

Kraven på skolorna om att ge nyanlända och asylsökande elever en god undervisning som möter deras behov är stora. Skolinspektionen har granskat hur dessa elevers skolsituation ser ut och visar både på goda exempel på kvalitativ undervisning, och vilka fallgropar många skolor riskerar att trilla ner i. Du får även veta vilka krav som ställs på skolan.

Experience what it’s like to be a student in a digital classroom! Join a lesson with EF Class. New lesson starting every 30 minutes. EF Class is a free digital learning tool to help teachers run engaging, interactive and motivational English lessons. Using content customized for Swedish high schools and based on Skolverkets’ curriculum.

100 lina

Välkommen till en föreläsning som ger dig redskap på hur man kan bli bättre på att definiera och effektivisera sin egen skolas uppdrag och mod till att våga fatta obekväma beslut.

100 jonas hall

Vår matematiska guldålder

Jonas Hall
Måndag 10:00 - 10:30 C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Samtiden, Utbildningen

49Gy

Digitaliseringen och matematiken har ingått i ett särdeles lyckat äktenskap där de korsbefruktar varandra. Resultaten ser vi dagligen i krypterade internetanslutningar, datorgrafik, just-in-time scheduling m.m. Hur förbereder vi eleverna för att kunna vidareutveckla denna värld av kombinerad matematisk stringens och lekfullhet? Hur ger vi dem verktygen för att ta sig vidare?
Medverkande: Jonas Hall, undervisar i matematik, fysik och astronomi på Rodengymnasiet i Norrtälje. Förstelärare, och en av de lyckliga finalisterna till lärarpriset Guldäpplet 2016.
Lyssna på Jonas Hall i Lärarpodden.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

100 steve lever

Våra elever tar tekniken för given. Det här påverkar inte bara hur de gör saker, men även kanske vad de tycker om saker. I denna föreläsning kommer vi att titta närmare på utmaningarna att undervisa denna nya generation. Vi ska också titta närmare på  några av de verktyg och tekniker (nya och gamla) som kan hjälpa oss med denna uppgift.

100 kinnarps

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning och bättre ekonomi? Välkommen att lyssna på Kinnarps Interior som presenterar olika lösningar.