Konferensprogram Vitalis 2015

Fler sökalternativ

Klicka nedan för att registrera dig till Vitalis 2015.

Sortera efter
Välj listtyp
0

Invigning + keynotes

2015-04-22 10:00 - 11:40
Plats: F4/F5
Key-note speakers: Annika Palmkvist, Helene Seeman-Lodding, Sara Lei, Vincent Dupont
Moderator: Karin Båtelson
Spår: Välfärdsteknologi, International - English, Vårdtjänster, Teknik - utvecklingsmetodik, Rapport / Högnivå
Beskrivning

Talare meddelas senare

Språk

Svenska

Mer information
MI101

Understanding what digital microscopy utilization in a foreseeable future can give

2015-04-22 10:00 - 10:30
Plats: A1
Föreläsare: Johan Lundin
Spår: Medical Imaging
Beskrivning

Digital microscopes combined with cloud computing enables quantitative and high-throughput analysis within research and improves access to diagnostics within medical fields such as pathology and microbiology.

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Test/validering / Test/validation

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

English

Mer information
MI102

The future of digital images

2015-04-22 10:30 - 11:00
Plats: A1
Föreläsare: Torbjörn Kronander
Spår: Medical Imaging
Beskrivning

The future of medical imaging will be discussed.

Dimensionality goes from 2D to 3D to N-dimensional data while micro and macro images merge into one diagnostic image set. There will be more image sources and we will see an explosion of molecular imaging.

Finally, the border between human and machine vision will be discussed: What can be expected as for computer assisted image diagnostics within a fore-seeable future, and what is still just science fiction.

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Tekniker/IT/Utvecklare / Technicians/IT/Developers, Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Verksamhetsutveckling / Organizational development, Forskare (även studerande) / Researchers , Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer / Patient/user organizations

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Nytta/effekt / Benefits/effects , Användbarhet / Usability

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

English

Mer information
MI103

Digital Pathology: Primary Diagnostics in Pathology Using Whole Slide Images

2015-04-22 11:15 - 12:00
Plats: A1
Föreläsare: Paul Van Diest
Spår: Medical Imaging
Beskrivning

Digital pathology applications

 • Digital archiving                                                           
 • Digital clinicopathological conferences                 
 • Telerevision                                                                   
 • Teleconsultation                                                           
 • Digital slide panels                                                       

Teaching                    

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Patientsäkerhet / Patient safety

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering / Implementation tools

Kunskapsnivå

Avancerat / Advanced

Språk

English

Mer information
MI104

Nordic Council of ministers proposal and report regarding collaboration in Helathcare

2015-04-22 12:00 - 12:30
Plats: A1
Föreläsare: Bo Könberg
Spår: Medical Imaging
Nyckelord

Information/Myndighet / Information/Public agency

Föreläsningssyfte

Orientering / Orientation

Kunskapsnivå

Fördjupning / Intermediate

Språk

English

Mer information
51

eTjänster - behov och möjliga lösningar

2015-04-22 13:00 - 13:30
Plats: A5
Föreläsare: Diana Axelsson Olsson
Spår: Välfärdsteknologi
Beskrivning

För att möta framtidens ökande krav med en befolkningsutveckling där en större andel individer kommer vara i behov av omsorg och sociala insatser, måste de kommunala verksamheterna bli mer effektiva, säkrare och mer tillgängliga för invånare samt för anhöriga. Ett sätt att åstadkomma detta med bibehållen kvalitet är att utnyttja den digitala teknik som finns och införliva eTjänster i befintliga verksamheter.

Regionförbundet i Kalmar län gav våren 2014 ett uppdrag till eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, att undersöka kommuninvånarnas syn på och behov av eTjänster. 6 av länets 12 kommuner gick in i projektet, de kommuner som under hösten deltagit i detta samverkansprojekt är Mönsterås, Kalmar, Oskarshamn, Borgholm, Hultsfred och Mörbylånga.

Målgrupp

Omsorgspersonal / Welfare personnel

Nyckelord

Kommun / Municipality

Mer information
92

Hur kan vi få verksamheten och IT-organisationen att förstå varandra?

2015-04-22 13:00 - 13:30
Plats: A7
Föreläsare: Tina Brageborn
Spår: Teknik - utvecklingsmetodik
Beskrivning

Ett av de vanligaste bekymren i samband med IT-utveckling är att få personer med olika bakgrund och kompetensområden att förstå varandra. Ofta hörs uttalanden som ”IT-folket förstår inte verksamheten” eller ”verksamheten förstår inte IT”. Varför är det så och hur kan vi minska gapet mellan verksamhet och IT?

Föredraget fokuserar på att visa konkreta exempel på metoder för att kommunicera kring användning från projekt inom vården och andra områden. Syftet är att visa på hur visuella tekniker kan hjälpa projekt att skapa bättre och mer användarcentrerade IT-system i vården.

Tema

Teknik / Technology

Målgrupp

Tekniker/IT/Utvecklare / Technicians/IT/Developers, Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Verksamhetsutveckling / Organizational development, Studerande / Students , Forskare (även studerande) / Researchers

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Nytta/effekt / Benefits/effects , Dokumentation / Documentation, Användbarhet / Usability, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser / Patient centration

Föreläsningssyfte

Orientering / Orientation

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
ws1

Innovationsverkstad - lär dig metoder för att tänka nytt och göra patienter delaktiga i utvecklingen

2015-04-22 13:00 - 16:30
Plats: A6
Workshop facilitators: Angelica Hafström, thomas hagbard
Spår: Fördjupning /workshops
Beskrivning

För deltagande i denna workshop krävs att du föranmäler intresse genom att klicka på kalendersymbolen "Boka plats" (du måste vara inloggad för att nå denna funktionen)

Lär dig utvecklingsmetoder för att tänka nytt och göra patienter och brukare delaktiga

- kliv ombord och sätt dig bakom spakarna på vår 3-stegsraket i kreativa metoder

 

Bästa sättet att lära är att ”göra". Som Vitalis-deltagare erbjuds Du en unik möjlighet att på ett interaktivt sätt vara delaktig i en skapande utvecklingsprocess där vi använder innovativa metoder och verktyg kring ett konkret ”case”.

Som deltagare får du kunskap om metoderna och förståelse för dess användning, för att kunna sprida i din egen organisation. Allt för att stimulera nytänkande och utveckling på ett mer systematiskt sätt utifrån patientens/brukarens behov. Som deltagare bidrar du därmed i behovsägarens utvecklingsprocess

Innovationsverkstaden är designad kring en konkret workshop och riktar sig till personer som arbetar med utvecklingsfrågor i sin roll/funktion såsom Utvecklingsledare, processledare,ledare och chefer samt personer som på ett verksamhetsnära sätt deltar i utvecklingen kring patienter och brukare. 

 • STEG 1: Behovsinventering
 • STEG 2: Kreativ workshop 
 • STEG 3: Metoder för konceptualisering av lösningsförslag

Delar av resultatet kommer att dokumenteras och sammanställas för att tillgängliggöras för samtliga konferensdeltagare för kunskaps- och erfarenhetsspridning.

 

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Tekniker/IT/Utvecklare / Technicians/IT/Developers, Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Verksamhetsutveckling / Organizational development

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Välfärdsutveckling / Welfare development, Användbarhet / Usability, Appar / Apps, Kommun / Municipality , Personcentrering, samverkan över organisationsgränser / Patient centration

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
SP2

Produktionsplanering och styrning av vården

2015-04-22 13:00 - 13:30
Plats: A3/A4
Föreläsare: Annika Bogg, Kicki Särnqvist, Trygve Nilssen
Spår: Vårdtjänster
Beskrivning

Produktionsplanering är ett sätt att arbeta strategiskt och systematiskt med verksamhets-
styrning. Det ska ske med tydligt patientfokus utifrån uppdrag och prognostiserade framtida behov samt med hänsyn till resurstillgång Produktionsplanen anger vad, hur mycket och när det ska produceras. Region Östergötland och Gatsoft har tillsammans utvecklat IT stöd för detta. 

SpeakerPartner -Gatsoft

Tema

Beslutstöd / Decision support

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Verksamhetsutveckling / Organizational development, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Nytta/effekt / Benefits/effects , Patientsäkerhet / Patient safety

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering / Implementation tools

Kunskapsnivå

Fördjupning / Intermediate

Språk

Svenska

Mer information
46

Telemedicine on a large scale - does it work?

2015-04-22 13:00 - 13:30
Plats: A2
Föreläsare: Helene Richardsson
Spår: International - English
Beskrivning

United 4 Health

United4Health is a European project, co-funded by the European Commission that is implementing large-scale real-life telemedicine service implementations for the validation and subsequent evaluation of normalizing the implementation and delivery approach of telehealth services within existing clinical workflows.

The project was also established to see have the patient in central role for managing their decease.   At the same time it will do research on how telemedicine will work for different patient groups. The three pathologies that are studied are cardiovascular disease, chronic lung disease and diabetes.

Goals were set to target more than 10 000 patients with these decreases.

So how is it going and what are the findings so far?

 

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Verksamhetsutveckling / Organizational development

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Nytta/effekt / Benefits/effects , Användbarhet / Usability

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning / Intermediate

Språk

English

Mer information
108

Utveckling av eHälsa i Sverige under 10 år och i jämförelse med våra nordiska grannar

2015-04-22 13:00 - 13:30
Plats: F4/F5
Föreläsare: Lars Jerlvall, Thomas Pehrsson
Spår: Rapport / Högnivå
Beskrivning

Användning och införande av eHälso-lösningar diskuteras ofta och åsikterna är oftast att det går och har gått alldeles för långsamt. Men vad har faktiskt hänt under de senaste 10 åren? Med utgångspunkt bl.a. från vårt arbete med SLIT-rapporter gör vi en översikt över utvecklingen. Dessutom jämför vi status för eHälsa-lösningar med de övriga nordiska länderna baserat på ett uppdrag från Nordiska rådet.

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR

Nyckelord

Uppföljning/Nulägesbeskrivning / Follow-up/Report of current status

Föreläsningssyfte

Orientering / Orientation

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
199

Effektivare vård med eHälsa - hur får vi det och vilken är statens roll?

2015-04-22 13:30 - 14:30
Plats: F4/F5
Föreläsare: David Liljequist, Emma Spak, Göran Stiernstedt, Sören Olofsson
Spår: Rapport / Högnivå
Beskrivning

Den nationell samordnaren för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvård, Göran Stiernstedt, och eHälsokommitténs ordförande, Sören Olofsson, presenterar sina respektive uppdrag och arbeten.

I december 2014 presenterade Göran Stiernstedt en diskussionspromemoria där han lyfter fram bristerna i eHälsosystemen som en viktig orsak till effektivitetsbristerna inom vården.

eHälsokommittén kommer med sitt slutbetänkande i slutet på mars. I detta kommer utredaren att lägga fram förslag på hur statens roll i eHälsoutvecklingen skall stärkas och hur eHälsomyndighetens uppdrag skall utformas i framtiden.

Efter presentationerna kommer Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinsk teknik, tillsammans med David Liljequist, Förbundsombudsman på Vårdförbundet, att leda en diskussion om presentationerna.

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Tekniker/IT/Utvecklare / Technicians/IT/Developers, Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Verksamhetsutveckling / Organizational development, Studerande / Students , Forskare (även studerande) / Researchers , Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer / Patient/user organizations

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Information/Myndighet / Information/Public agency , Uppföljning/Nulägesbeskrivning / Follow-up/Report of current status, Välfärdsutveckling / Welfare development, Kommun / Municipality , Personcentrering, samverkan över organisationsgränser / Patient centration

Föreläsningssyfte

Orientering / Orientation

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
504

Hur får vi brukare, anhöriga och anställda att bidra till innovation?

2015-04-22 13:30 - 14:00
Plats: A7
Föreläsare: Gustaf von Dewall
Spår: Teknik - utvecklingsmetodik
Beskrivning

Hur öppnar vi dörrarna inom vård och omsorg så att vi underlättar för både brukare, anhöriga och anställde att bidra till innovation?

Premium SpeakerPartner - Microsoft

Tema

Teknik / Technology

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer / Patient/user organizations

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Välfärdsutveckling / Welfare development, Kommun / Municipality

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
6

Journalen i läsplattan

2015-04-22 13:30 - 14:00
Plats: A3/A4
Föreläsare: Jonas Ekström
Spår: Vårdtjänster
Beskrivning

Vilka effekter kan man få med en journalsystemet i läsplattan? Vi berättar om pilotförsöken i Västmanland med Cosmic NOVA. Hur har det påverkat vårdkvalitet och effektivitet? Vad tycker användarna, och är det skillnad på plattor och plattor?

Tema

Vårdtjänster / Health care services

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Chef/beslutsfattare / Management/decision makers

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Nytta/effekt / Benefits/effects , Användbarhet / Usability

Föreläsningssyfte

Orientering / Orientation

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
MI105

Medical Imaging – Clinical Pathways in Diagnostics

2015-04-22 13:30 - 14:00
Plats: A1
Föreläsare: Hans Winberg
Spår: Medical Imaging
Beskrivning

In a superspecialised modern healthcare interaction and exchange between different experts and organisational bodies have become more and more difficult. How do we create relations for operational networks?

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning / Intermediate

Språk

English

Mer information
68

Remote health care technology

2015-04-22 13:30 - 14:00
Plats: A2
Föreläsare: Ingrid Heitmann
Spår: International - English
Beskrivning

PALANTE (PAtients Leading and mANaging their healThcare throug EHealth) is an EU project where 9 different countries/regions in Europe and 21 partners participate to establish new services for existing patient related communication solutions. The partners also work to ensure that the solutions are taken into use in a large scale and will perform a common evaluation. PALANTE project started in 2012 and has a three year timeframe.

The evaluation in PALANTE has great potential to provide significant results in three aspects:

 • Acceptability of technology and the effects of eHealth services on citizens.
 • Evaluation methodologies on how to collect feedback from citizens and the analysis of the results
 • Evaluation of the different functionalities provided in PALANTE by all pilot sites, indicating what services are needed and perceived as beneficial by citizen users

The results will have great potential to impact on the implementation of European eHealth policies and electronic services.

The presentation will give an overview of status regarding the evaluation in PALANTE and present preliminary findings.

 

Tema

Vård på distans / Remote health care Technology

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Tekniker/IT/Utvecklare / Technicians/IT/Developers, Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Forskare (även studerande) / Researchers , Patientorganisationer/Brukarorganisationer / Patient/user organizations

Nyckelord

Innovativ/forskning / Innovation/research , Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Uppföljning/Nulägesbeskrivning / Follow-up/Report of current status, Nytta/effekt / Benefits/effects , Dokumentation / Documentation, Användbarhet / Usability, Patientsäkerhet / Patient safety, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser / Patient centration

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning / Intermediate

Språk

English

Mer information
SP6

Örebro integrerar landstingsvård och kommunalvård med Mobil Patientöversikt

2015-04-22 13:30 - 14:00
Plats: A5
Föreläsare: Arne Karlsson, Sofia Karlsson, Torbjörn Bergvall
Spår: Välfärdsteknologi
Beskrivning

Region Örebro län har under hösten genomfört pilottest av Lifecare Mobilpatientöversikt (MPÖ.

MPÖ är en mobilapplikation som tillhandahåller sammanhållen journalinformation från den Nationella infrastrukturen (samma som Nationell patientöversikt använder). Informationen kundanpassas, är av intresse för hela vårdflödet och stödjer samverkan mellan landsting och kommun.

I Region Örebro län har användningen av MPÖ kommit igång inom ett flertal verksamheter bland annat Ambulansen, Geriatriskt hemrehab team, Tandvården och inom hemsjukvården.

Vid detta seminarium kommer Örebro tillsammans med Tieto prata om sina erfarenheter av införandet samt om sina framtida planer och mål.

SpeakerPartner -Tieto

Tema

Välfärdsteknologi / Welfare technology

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Verksamhetsutveckling / Organizational development

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Uppföljning/Nulägesbeskrivning / Follow-up/Report of current status, Nytta/effekt / Benefits/effects , Dokumentation / Documentation, Patientsäkerhet / Patient safety, Kommun / Municipality , Personcentrering, samverkan över organisationsgränser / Patient centration

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
195

Digital journal och beslutsstöd: vad vården egentligen behöver och hur man får läkarna med sig i utvecklingen. Ett läkarperspektiv.

2015-04-22 14:00 - 14:30
Plats: A7
Föreläsare: Anders Westermark
Spår: Teknik - utvecklingsmetodik
Beskrivning

Första generationens journalsystem är snart historia. Efterföljarna är på gång -men kan vi vara säkra på att det blir rätt denna gång? Föreläsarna klargör den absolut viktigaste aspekten: hur man får en produkt som uppfyller de verkliga behoven. Den speciella frågan om hur man får läkarna med sig belyses särskilt.

läkarperspektiv.

Tema

Beslutstöd / Decision support

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Tekniker/IT/Utvecklare / Technicians/IT/Developers, Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Verksamhetsutveckling / Organizational development, Forskare (även studerande) / Researchers , Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer / Patient/user organizations

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga) / Actual examples (good/bad), Test/validering / Test/validation , Nytta/effekt / Benefits/effects , Dokumentation / Documentation, Informationssäkerhet / Information security , Användbarhet / Usability, Patientsäkerhet / Patient safety, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser / Patient centration

Föreläsningssyfte

Orientering / Orientation

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information
MI107

ExDIN a national platform for reaching expertise and capacity

2015-04-22 14:00 - 15:00
Plats: A1
Föreläsare: Lennart Mellblom
Spår: Medical Imaging
Språk

English

Mer information
167

Regeringsuppdrag, digitala tjänster och teknik inom socialtjänsten – MSB berättar om informations- och driftsäkerhetsfrågor

2015-04-22 14:00 - 14:30
Plats: A5
Föreläsare: Urban Rönnqvist
Spår: Välfärdsteknologi
Beskrivning

Digital teknik och digitala tjänster har stor potential att bidra till att äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan bo kvar i ordinärt boende, få stöd till egenvård, bättre hälsa och stöd till ett fortsatt aktivt och socialt liv. Det kan bland annat handla om digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt och e-tjänster för trygghet, service och delaktighet.

 

Med bakgrund av detta har Myndigheten för delaktighet av regeringen fått i uppdrag att ta fram information till kommunerna om implementering och användning av digitala trygghets- och servicetjänster, digital teknik inom socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården. Uppdraget sker i samverkan med Socialstyrelsen, Post- och Telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Evert Enblom, tjänstestrateg på MSB Rakel och ledningssystem, berättar om informations- och driftsäkerhetsfrågor, frågor som har ett givet utrymme inom regeringsuppdraget.

 

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2015.

Tema

Välfärdsteknologi / Welfare technology

Målgrupp

Vårdpersonal / Healthcare personnel , Omsorgspersonal / Welfare personnel , Tekniker/IT/Utvecklare / Technicians/IT/Developers, Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians , Verksamhetsutveckling / Organizational development, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer / Patient/user organizations

Nyckelord

Information/Myndighet / Information/Public agency , Välfärdsutveckling / Welfare development, Juridik / Judicial procedures , Patientsäkerhet / Patient safety, Kommun / Municipality

Föreläsningssyfte

Orientering / Orientation

Kunskapsnivå

Introduktion / Introductory

Språk

Svenska

Mer information

Journal på nätet

Plats: A3/A4

Moderator: Göran Karlström

Verktyg för entydig och strukturerad dokumentation

Plats: A3/A4

Moderator: Ragnar Lindblad / Göran Petersson

Teknik - utvecklingsmetodik

Plats: A7

Moderator: Sara Almvide

International - English

Plats: A2

Moderator: Neda Haj-Hosseini

Teknik

Plats: A7

Moderator: Göran Karlström / Eva Leach

Välfärdsteknologi

Plats: A5

Moderator: Lennart Philipson

Vårdtjänster

Plats: A3/A4

Moderator: Jonas Ekström

Vetenskapliga presentationer

Plats: A6

Moderator: Urban Forsum

Rapport / Högnivå

Plats: F4/F5

Moderator: David Liljequist

Beslutstöd

Plats: A7

Moderator: Niclas Skyttberg

Läkemedel

Plats: A1

Moderator: Mikael Hoffman

Appar och webbstöd

Plats: A5

Moderator: Lars Lindsköld

Vård på distans

Plats: A6

Moderator: Lars Jerlvall / Niklas Sundler

Förändringsledning - från strategi till praktik

Plats: A1

Moderator: Angelica Hafström / Karin Båtelson

Medical Imaging

Plats: A1

Moderator: Ulf Hertin

Demands and Opportunities of the Digital Diagnostics
Welcome to take part of a full day about the future of medical imaging as part of Vitalis 2015!
Images and visualisations are a growing part of Medical Informatics not only in diagnosis but for
the entire healthcare process. We are proud to present, for the first time ever, Medical Imaging.

Why Medical Imaging?
The ongoing digitisation greatly affects the way we provide healthcare today.
The numerous new development initiatives create great opportunities for the healthcare system, but it will also vastly affect the requirements of patient data security and the way we work. How can we use images, movies, sounds and visualisations to improve diagnostics and make healthcare better and safer?
And what can new technology provide in terms of improved accuracy and usability? Can new
collaboration solutions help achieve healthcare equality on a national level and make medical expertise available to the third world?

These topics are in focus at Vitalis the coming years, and we will invite leading research, operations experts, ICT and MT experts to shed light on the rapidly changing world.

Games

Plats: R2

Moderator: Egil Utheim / Martin Rydmark

Fördjupning /workshops