Profilbild för Malin Engeset

Malin Engeset Utställare

Business Consultant, specialist i Cambio CIS Anestesi - och Intensivvårdjournal
Cambio Healthcare Systems AB
Personlig presentation
Erfaring med verksamhet och produkt utveckling samt införande av Cambio CIS Anestesi - och Intensiv system i Norden.