Joel Holmberg Utställare

VD
Axess Lab
Personlig presentation
Jag och mina kollegor på Axess Lab hjälper företag och myndigheter att skapa tillgängliga digitala lösningar. Vi bygger appar och webb, och hjälper till att göra existerande digitala produkter tillgängliga enligt lagar och regelverk så att alla medborgare kan använda dem.

Jag jobbar som backendutveckare, mjukvaruarkitekt och VD.