Sofie Hansson Utställare

Axess Lab
Personlig presentation
UX designer och tillgänglighetsspecialist

/accessibility specialist.

UX designer för projektet Typing in the Dark - tagnetbordsträning för barn.