Profilbild för Mattias Davidsson

Mattias Davidsson FöreläsareUtställare

Linnéuniversitetet
Personlig presentation
Är pappa till en son utan talat språk. Är intresserad av att utveckla olika former av kommunikationshjälpmedel baserade på tex talsyntes och symboler/bilder. Denna form av AKK-hjälpmedel har inte hängt med i teknikutvecklingen och tar inte hänsyn till den moderna mobila teknikens möjligheter för användare och de i deras omgivining att motiveras till ökad användning och ett enklare sätt att lära sig använda hjälpmedlet.