Ann-Sophie Gustafsson FöreläsareUtställare

Karlstads Kommun
Personlig presentation
Ann-Sophie Gustafsson arbetar som utvecklingsledare inom Karlstad kommun med ansvar för välfärdsteknik.