Boris Magnusson Utställare

itACiH AB
Personlig presentation
VD på itACiH.
Professor i programvaruteknik på Lunds universitet.
itACiH används vid samtliga Peritonealdialys- mottagningar och Palliativa enheter samt Mobila Vårdteam i Region Skåne.
www.itacih.se
boris.magnusson@itacih.se