100

Kalle Edenvik Utställare

Kundansvarig
Lexplore Nordic AB
Personlig presentation

Lexplore är en objektiv metod för att mäta läsförmåga hos elever i åk. 1-4. Den baserar sig på ny teknik och forskning om ögonrörelser och artificiell intelligens.