100

Yasmin Wain Utställare

Redaktör, Projektområde Funktionsvariationer
UR
Personlig presentation

Arbetar främst med NPF-området och utvecklingsprojekt grundsärskola och gymnasiesärskola.