Micke Backmark Utställare

Utvecklingsprojekt grundsärskola och gymnasiesärskola
UR
Personlig presentation

Hej!

Arbetar med att utforska, undersöka och besöka grundsärskolan och gymnasiesärskolan inför kommande programverksamhet från UR.