100

Sami Vihriälä Utställare

Projektledare
Uppsala universitet, EDU Uppdrag
Personlig presentation

Enheten för Kommunikation och Skolsamverkan, Kansliet för naturvetenskap och teknik
Nationell projektledare för Teknikåttan