Peter Andersson Utställare

Lika unika
Land
Sverige
Personlig presentation
Opinionsbildare för Lika Unika. Påverkar och bildar opinion på främst nationell nivå för mänskliga rättigheter, för att Sverige ska följa "vår FN-konvention" om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för ett tydligt funktionshinderperspektiv i all politik. Att också Sveriges arbete med Agenda 2030 inkluderar detta är ett prioriterat mål nu!