100

Peter Andersson Utställare

Lika unika
Personlig presentation

Opinionsbildare för Lika Unika. Påverkar och bildar opinion på främst nationell nivå för mänskliga rättigheter, för att Sverige ska följa "vår FN-konvention" om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för ett tydligt funktionshinderperspektiv i all politik. Att också Sveriges arbete med Agenda 2030 inkluderar detta är ett prioriterat mål nu!