Header image for Skolforum 2016
Profile image for Hörselskadades förening i Stockholm

Hörselskadades förening i Stockholm Exhibitor

C08:03

Category

Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Hörselskadades förening i Stockholm har ett lokalt engagemang för ett Stockholm där alla kan vara delaktiga.
Föreningen är medlem i Hörselskadades Riksförbund (HRF) som är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

Att man kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan är en förutsättning för att man ska bli en fullvärdig del i samhället som vuxen och därför är det en av de viktigaste frågorna för vårt arbete. God ljudmiljö i skolan gynnar inlärningen för alla elever, inte minst hörselskadade elever där en god ljudmiljö är avgörande för att eleverna ska kunna tillgodose sig undervisningen.

I vår monter kan du bland annat själv höra hur det låter för en normalhörande och för en elev med hörselskada i ett vanligt klassrum i en Stockholmsskola idag. Efteråt kan du testa hur mycket du kommer ihåg av vad läraren berättade.

Du kan också hjälpa oss att ställa krav på staden att ta ansvar för elevernas och lärarnas arbetsmiljö genom att underteckna ett kort som sedan skickas till skolborgarrådet Olle Burell.

Och så bjuder vi på öronproppar och en hel del hörselkunskap!
Välkomna till vår monter!

Contact information

Phone

08-462 24 30

Address

Instrumentvägen 19

126 53 Hägersten

Sweden

Representatives

Profile image for Ahmed Sheikhdahir

Ahmed Sheikhdahir Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Anne Sjökvist

Anne Sjökvist Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Elin Söderlind

Elin Söderlind Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Erik Hall

Erik Hall Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Ewa Ericsson

Ewa Ericsson Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Gunnar Rosengren

Gunnar Rosengren Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Ingalill Olli

Ingalill Olli Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Jan Lamby

Jan Lamby Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Jonas Lundqvist

Jonas Lundqvist Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Lars Lindberg

Lars Lindberg Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Lars Bergh

Lars Bergh Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Lena Pettersson Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Mattias Svensson

Mattias Svensson Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Oscar Hedenfeldt

Oscar Hedenfeldt Exhibitor

Hörselskadades förening i Stockholm

Profile image for Thomas Lagö

Thomas Lagö Exhibitor

Tekn. Dr & Professor
Hörselskadades förening i Stockholm