Header image for Skolforum 2016
Profile image for Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen Exhibitor

C01:07

Category

Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Vår vision

"Genom att vara en stiftelse i tiden vill vi bidra till ett integrerat Storstockholm där barn och ungdomar kan optimera sina livschanser."

Gålöstiftelsen har varit ett konkret stöd för utsatta barn i Stockholm sedan 1830. Mer än 180 år senare behövs vi mer än någonsin. Samhället har förstås genomgått omfattande förändringar under denna långa tid och på många sätt har de svagaste idag ett bättre skydd och den djupaste fattigdomen är inte lika uppenbar. Men samhället utsätts ständigt för nya utmaningar, en utveckling där det alltid finns grupper som far illa. I den starkt växande Stockholmsregionen är exempelvis segregationen ett allt större problem. Värst drabbas alltid barnen. Så var det 1830 och så är det fortfarande

Vi är sprungna ur övertygelsen att om barn får en realistisk möjlighet att klara sina studier och får stöd för detta, kommer vi successivt att bygga ett framtida samhälle där alla får en chans att utvecklas och maximera sina livschanser. Gålöstiftelsen har visserligen funnits länge, men vi ser till att anpassa oss med samtiden, se dagens behov och hjälpa till där vi gör mesta möjliga nytta. Vi är måna om att se verkligheten som den är och aldrig tappa fokus för vårt övergripande mål – att hjälpa så många barn och unga som möjligt.

Contact information

Phone

070-7671913

Website

galostiftelsen.se

Address

Norrlandsgatan 12

111 43 Stockholm

Sweden

Representatives

Anders Fredriksson Exhibitor

Gålöstiftelsen

Claes-Göran Widlund Exhibitor

Gålöstiftelsen

Elisabet Andersson Exhibitor

Gålöstiftelsen

Ingemar Persson Exhibitor

Gålöstiftelsen

Jenny Palm Exhibitor

Gålöstiftelsen

Jonas Rosdahl Exhibitor

Gålöstiftelsen

Monica Boye-Möller Exhibitor

Gålöstiftelsen