Header image for Skolforum 2016
Profile image for Kulturrådet

Kulturrådet Exhibitor

C02:31

Category

Kultur

Presentation
Barn- och ungdomsbokskatalogen
För första gången väljer Kulturrådet att lansera 2016 års Barn- och ungdomsbokskatalog på Skolforum och lagom till Läslovet.

I katalogen finns ett kvalitativt urval av årets nya böcker – titlar för alla åldrar, i olika genrer och även på andra språk än svenska. De presenteras med omslagsbilder och i kortare texter – som vägledning och inspiration för barn och unga, liksom för dem som arbetar med eller har egna barn. I år vill vi lyfta de böcker som särskilt lämpar sig för högläsning lite extra.

Skapande skola
Kulturrådet arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur och att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden.

Skolhuvudmännen kan varje år söka statsbidrag för detta inom Skapande skola. 65 procent av eleverna i grundskolan och förskoleklassen får ta del av bidraget. Är din skola med?

Välkomna till vår monter C02:31

Contact information

Phone

08-519 264 00

Address

Box 27215

102 53 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Ringberg Exhibitor

Kulturrådet

Henriette Zorn Exhibitor

Projektledare/handläggare
Kulturrådet

Jenny Löfström Ellverson Exhibitor

Kulturrådet

Kennet Gabrielsson Exhibitor

Kulturrådet

Lykke Pörtfors Exhibitor

handläggare Skapande Skola, Musik- och Kulturskolan
Kulturrådet

Malin Palm Exhibitor

Handläggare
Kulturrådet

Nardin Crisbi Exhibitor

Handläggare
Kulturrådet

Tua Stenström Exhibitor

Handläggare
Kulturrådet