Profilbild för Dasa Control Systems AB

Dasa Control Systems AB Utställare

C:24

Presentation
Dasa är specialiserat på intelligenta system för maskin- och redskapskontroll, informationshantering och kommunikation. Vi arbetar inom tre primära teknikområden: tillämpningar inom skogliga applikationer, maskinstyrning och lösningar för Fleet Management. Vår produktportfölj består av egenutvecklad hårdvara och mjukvara, kompletterad med produkter från utvalda strategiska partners. Lösningar från Dasa används av kunder över hela världen.

Dasa specializes within intelligent systems for machine- and attachment control, information management and communication. We work within three primary technology areas: applications within Forestry Operations, Machine Control and Fleet Management solutions. Our product portfolio consists of self-developed hardware and software, complemented by products from select strategic partners. Solutions from Dasa are utilized by customers all over the world.

Kontaktinformation

Telefon

0470-770950

Webbsida

www.dasa.se

Adress

Hammerdalsvägen 3

35246 Växjö

Sverige

Representanter

Anders Lidberg Utställare

Dasa Control Systems AB

Andreas Ericsson Utställare

Dasa Control Systems AB

Ann Sofie Gustafsson Utställare

Dasa Control Systems AB

Håkan Dahlström Utställare

Dasa Control Systems AB

Magnus Lindberg Utställare

Dasa Control Systems AB

Marcus Bäckman Utställare

Dasa Control Systems AB

Per-Olof Bergqvist Utställare

Dasa Control Systems AB