Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for KFUM Sverige

KFUM Sverige Exhibitor

79 Fredstorget

Presentation
Vi i KFUM brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential.

I Sverige samlar KFUM ca 150 föreningar och 45 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå.

KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.
Typ

Fredstorget

Contact information

Phone

08-677 30 00

Address

Borgmästargatan 11

116 29 Stockholm

Sweden

Representatives

Profile image for Hanne Karlsson

Hanne Karlsson Exhibitor

KFUM Sverige

Profile image for Sewit Seghitdotter

Sewit Seghitdotter Workshop leaderExhibitor

KFUM Sverige

Profile image for Vsevolod Lukashenok

Vsevolod Lukashenok LecturerExhibitor

KFUM Sverige