Header image for Vitalis 2021
Profile image for Atea Sverige AB

Atea Sverige AB Exhibitor

Presentation
Vi bygger Sverige med it
Vi har förmånen att leva i ett av världens finaste länder. Ett land som tidigare generationer har byggt med hårt arbete och starka visioner. Samtidigt står vi inför utmaningar som innebär att vi behöver tänka mer innovativt och hållbart än tidigare, inte minst i rådande situation när vi bygger och utvecklar den välfärd våra äldre förtjänar.
Vi verkar för att vara en strategisk rådgivare åt privata och offentliga verksamheter i deras digitaliseringsresa. Tillsammans med dem utvecklar vi innovativa lösningar för framtiden. Dessutom är vi specialister inom it-infrastruktur; en förutsättning för innovation.
Produktgrupper med inriktning mot

Kommun
Region
Privat/ideell vård-, omsorgsgivare
Statlig
Övrigt

Produktgrupper

Informationsöverföring
Invånartjänster
Läkemedelshantering
Mobila verksamhetsstöd
Säkerhet
Vårddokumentation
Välfärdsteknologi
Övrigt

Produktnamn

Atea Äldreomsorg

Sessions

Vi kan öka de äldres trygghet och minska känslan av ensamhet

Wednesday May 19, 2021 14:00 - 14:20 2. Live

Contact information

Sweden

Representatives

Profile image for Anna-Pia Hådell

Anna-Pia Hådell Exhibitor

Verksamhetsutvecklare
Atea Sverige AB

Profile image for Claes Thunström

Claes Thunström Exhibitor

Lösningsarkitekt
Atea Sverige AB

Profile image for Emma Åkesson

Emma Åkesson Exhibitor

Marknadsprojektledare
Atea Sverige AB

Erik Thuné Exhibitor

Atea Sverige AB

Profile image for Josefine Dimberg

Josefine Dimberg Exhibitor

Verksamhetsutvecklare
Atea Sverige AB

Profile image for Lilly Avatar

Lilly Avatar Exhibitor

Digital Assistent
Atea Sverige AB

Profile image for Malin Sölsnaes

Malin Sölsnaes LecturerExhibitor

Chef Atea Äldreomsorg
Atea Sverige AB

Profile image for Staffan Betinger

Staffan Betinger Exhibitor

Verksamhetsutvecklare
Atea Sverige AB

Profile image for Ulrika Juhlin

Ulrika Juhlin Exhibitor

Erbjudandeansvarig
Atea Sverige AB