Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för VOOV

VOOV Utställare

7

Presentation
De flesta skyddade boenden i Sverige saknar idag möjlighet för våldsutsatta att kunna ta med sina husdjur. Något som gör att många väljer att stanna kvar i rädsla att djuret ska råka illa ut om det lämnas kvar. VOOV förmedlar därför tillfälliga jourhem för djuren under tiden ägaren är på skyddat boende.

Kontaktinformation

Webbsida

www.voov.nu

Sverige

Representanter

Lina Landström Utställare

VOOV