Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Utställare

23

Presentation
Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.
Vi består av 50 funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft.

Kontaktinformation

Telefon

08-546 404 00

Adress

Landsvägen 50 A

172 27 Sundbyberg

Sverige

Representanter

Monica Klasén McGrath Utställare

Funktionsrätt Sverige