Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Individuell Människohjälp

Individuell Människohjälp Utställare

65

Presentation
IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.
I Sverige representeras IM av ett antal lokalföreningar runt om i landet. Som volontär och medlem är du med och bygger IM som demokratisk organisation.

Kontaktinformation

Telefon

046-32 99 30

Adress

Trollebergsvägen 5

22229 Lund

Sverige

Representanter

Anna Ljunggren Utställare

Individuell Människohjälp

Thomas Ericsson Utställare

Individuell Människohjälp