Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Örebro kommun Utställare

16

Programpunkter

Fristadsprogrammet med exempel från Örebro kommun - Safe but not silent

Torsdag 17 november 2022 11:30 - 12:00 Globala scenen

Representanter

Carinne Lancereau Utställare

Örebro kommun