Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Ekumeniska följeslagarprogrammet

Ekumeniska följeslagarprogrammet Utställare

78 Fredstorget

Programpunkter

När hemmet blir ett militärområde – exemplet Masafer Yatta i Palestina

Torsdag 17 november 2022 15:30 - 16:00 Globala scenen

Representanter

Maria Bäcklund Utställare

Ekumeniska följeslagarprogrammet