Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för RoomMate

RoomMate Utställare

Presentation
RoomMate erbjuder lösningar och produkter för anonym och effektiv tillsyn av boende i särskilda boenden, LSS och ordinärt boende. Ett larm utlöses automatiskt i ett antal kritiska situationer, till exempel om en person faller, utan att den boende behöver bära någon utrustning.

RoomMate offers solutions and products for anonymous and effective supervision of residents in nursing homes, care homes and private homes. An alarm is automatically sounded in a number of critical situations, such as if a person falls, without the inhabitant having to carry any equipment.
Produktgrupper med inriktning mot

Kommun, Region, Privat/ideell vård-, omsorgsgivare

Produktgrupper

Beslutsstöd, Säkerhet, Vårddokumentation, Välfärdsteknologi, Övervakningssystem, Övrigt

Produktnamn

RoomMate

Kontaktinformation

Telefon

+4791676040

1338 SANDVIKA

Norge

Representanter

Profilbild för Martin Paulette

Martin Paulette Utställare

RoomMate

Profilbild för Sven Seljom

Sven Seljom Utställare

RoomMate

Profilbild för Vanessa Vannas

Vanessa Vannas Utställare

RoomMate