Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Cuviva

Cuviva Utställare

Presentation
Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag inom e-hälsa som utvecklar digitala ekosystem för vård och omsorg. Företaget har särskilt fokus på den patientgrupp som står för mer än hälften av samhällets vårdkostnader; sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, i åldrar från 65 år och uppåt. Cuvivas vision är att bidra till demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.
Produktgrupper med inriktning mot

Kommun, Region, Privat/ideell vård-, omsorgsgivare, Statlig, Övrigt

Produktgrupper

Beslutsstöd, Informationsöverföring, Telemedicin, Vårddokumentation, Välfärdsteknologi, Övervakningssystem, Övrigt

Produktnamn

Cuviva

Representanter

Christer Rosenberg Utställare

Cuviva

Profilbild för Fredrik Koffner

Fredrik Koffner FöreläsareUtställare

CCO & Co-founder
Cuviva

Profilbild för Henrik Cederqvist

Henrik Cederqvist FöreläsareUtställare

CEO
Cuviva

Profilbild för Jennifer Fannon

Jennifer Fannon Utställare

Cuviva

Profilbild för Karl-Johan Palmgren

Karl-Johan Palmgren Utställare

Erbjudande ansvarig kommun
Cuviva

Profilbild för Stefan Jernberg

Stefan Jernberg Utställare

Regulatory Compliance Officer
Cuviva