Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Altericare

Altericare Utställare

Presentation
Alteri Cares e-hälsoplattform gör digital vård och omsorg tillgängligt för alla. Vår plattform kan användas av både stora och små verksamheter med olika inriktning och behov.

Vi tror att en flexibel e-hälsoplattform är motorn för framtidens affärsutveckling inom vården.

Under Vitalis-mässans tre dagar bjuder vi tillsammans med våra kunder och partners på case-presentationer som ger dig en praktisk förståelse för vad e-hälsa kan användas till i olika verksamheter.

Produktgrupper med inriktning mot

Kommun, Region, Privat/ideell vård-, omsorgsgivare, Övrigt

Produktgrupper

Beslutsstöd, Informationsöverföring, Invånartjänster, Journalhantering, Mobila verksamhetsstöd, Säkerhet, Telemedicin, Vårddokumentation, Välfärdsteknologi, Övervakningssystem, Övrigt

Produktnamn

Alteri e-hälsa

Kontaktinformation

Telefon

+46 (0) 40-27 17 80

Adress

Citadellvägen 19

211 18 Malmö

Skåne

Sverige

Representanter

Fredrik Blomquist Utställare

Altericare

Profilbild för Fredrik Sieradzki

Fredrik Sieradzki Utställare

Altericare

Profilbild för Michael Rosenlind

Michael Rosenlind Utställare

VD
Altericare

Patrik Almö Utställare

Altericare