Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Medanets

Medanets Utställare

Presentation
Medanets lösning har utvecklats i samarbetet med hälso- och sjukvårdspersonal och underlättar vårdarbetets rutiner, är ett stöd i beslutsfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten. Lösningen innehåller bland annat stöd för mätvärden, EWS, medicinering, kliniska formulär och bilder samt en unik meddelandetjänst anpassad för miljön och säkerhetskraven inom vården.

Medanets helps healthcare professionals improve patient safety, quality of care and experience through superior mobile solutions and human touch. Developed together with healthcare professionals, the mobile app enables safe and efficient nursing workflows, supports decision-making and leaves time for the most important thing, which is caring for the patients. The application integrates with EHR systems and is used in more than 50 hospitals and primary health care units in the Nordics.
Produktgrupper med inriktning mot

Kommun, Region, Privat/ideell vård-, omsorgsgivare

Produktgrupper

Beslutsstöd, Informationsöverföring, Invånartjänster, Journalhantering, Läkemedelshantering, Vårddokumentation, Övervakningssystem

Produktnamn

Medanets mobilapp

Kontaktinformation

Telefon

+46 73 973 42 53

Adress

Stuterivägen 2

24747 Flyinge

Sverige

Representanter

Profilbild för Carl-Gustaf Jönsson

Carl-Gustaf Jönsson Utställare

Sales Manager
Medanets

Profilbild för Noora Kinnunen

Noora Kinnunen Utställare

Medanets