Header image for Vitalis 2021
Profile image for DigitalWell Arena

DigitalWell Arena Exhibitor

Presentation
Tillsammans räddar vi livet på framtiden!

Med kunskapen om vad som väntar är det vårt ansvar att redan nu samla experterna, visionärerna och medmänniskorna som kan hitta svaren på välfärdens utmaningar. Vi måste bygga nya system och testa nya tjänster för att fler ska kunna leva längre och bättre.

För att hälsosystemet ska bli verklighet behöver det ske förflyttningar inom framförallt fyra olika områden: innovationsförmåga, individens delaktighet, data & digital teknik och slutligen tjänsteutveckling & kommersialisering.

DigitalWell Arena verkar som en brygga mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv för att stimulera innovation inom hälsa och välfärd. Tillsammans arbetar vi för att offentlig sektor ska vara innovationsdrivare inom utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster.
Produktgrupper med inriktning mot

Municipal council, Public authority , Private healthcare providers, State, Other

Produktgrupper

Decision support, Information transmission, Public services, Mobile organisational tools, Security, Welfare technology, Other

Contact information

Representatives

Anders Milde Exhibitor

Communicator
DigitalWell Arena

Profile image for Jonas Matthing

Jonas Matthing Exhibitor

Innovation Manager
DigitalWell Arena

Profile image for Josephine Schapiro

Josephine Schapiro Exhibitor

Process Manager
DigitalWell Arena

Profile image for Linda Larsson

Linda Larsson Exhibitor

Controller
DigitalWell Arena

Profile image for Lise Bergqvist

Lise Bergqvist Exhibitor

Communications Manager
DigitalWell Arena

Profile image for Magnus Bårdén

Magnus Bårdén Exhibitor

Managing Director / Process Manager DigitalWell Arena
DigitalWell Arena

Profile image for Marie Granander

Marie Granander Exhibitor

Process Manager
DigitalWell Arena

Profile image for Marika Martin

Marika Martin Exhibitor

Process Development Designer/Process Leader
DigitalWell Arena

Profile image for Mikael Holmgren

Mikael Holmgren Exhibitor

Process Leader Industry & Competence / Compare Membership Management
DigitalWell Arena

Profile image for Peter Gunnebro

Peter Gunnebro Exhibitor

Digital Business Adviser
DigitalWell Arena

Profile image for Sandra Dalåsen

Sandra Dalåsen ModeratorExhibitor

Event Coordinator & Process Leader
DigitalWell Arena

Profile image for Stefan Skoglund

Stefan Skoglund Exhibitor

Innovation Manager Compare & DigitalWell Ventures
DigitalWell Arena