Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Prevas AB

Prevas AB Utställare

Presentation
Prevas är ett konsultbolag med lång erfarenhet av att utveckla medicintekniska produkter till svenska och internationella kunder. Prevas etablerades för ca 35år sedan och består av ca 800st ingenjörer och har ca 700 st partners.
Prevas fungerar både som ett designhus liksom en partner inom projektledning, kvalitetsarbete, mjukvaro-, elektronik- och mekanik utveckling. Prevas kunder finns framförallt i Sverige, Danmark, Tyskland, Norge och UK.
Produktgrupper med inriktning mot

Privat/ideell vård-, omsorgsgivare

Produktgrupper

Läkemedelshantering, Mobila verksamhetsstöd, Säkerhet, Telemedicin, Välfärdsteknologi, Övervakningssystem

Kontaktinformation

Telefon

0703790703

Adress

Löfströms Allé 5

172 66 Sundbyberg

Sverige

Representanter

Helena Lundin Utställare

Prevas AB

Profilbild för Johan Bergsten

Johan Bergsten Utställare

Prevas AB

Profilbild för Robert Tönhardt

Robert Tönhardt Utställare

Director
Prevas AB

Profilbild för Sara Holmgren

Sara Holmgren Utställare

QM och PM Sektionschef
Prevas AB

Weronica Nieminen Utställare

Prevas AB