Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Varken Hora Eller Kuvad

Varken Hora Eller Kuvad Utställare

Bokbord

Presentation
Varken hora eller kuvad (VHEK) är en ideell antirastistisk och feministisk organisation som bekämpar alla former av diskriminering, såsom kvinnoförtryck, homofobi, rasism, xenofobi och antisemitism.

Vi tar ställning för alla kvinnors och barns rättigheter- särskilt de i socioekonomiska utsatta förorter och de som är utsatta för hedersförtryck och heders våld.

Vår övertygelse är att människors frihet att skapa sina egna liv endast är möjligt i ett samhälle där alla människor, trots att vi kan ha skilda erfarenheter och olika bakgrund, kan leva tillsammans. Vi tror att vi alla trots olikheter kan skapa ett tryggt och fritt samhälle tillsammans för såväl för den enskilde individen som för det kollektiv som det svenska samhället utgör.

Vår organisation ser hedersförtrycket som uttryck för föråldrade patriarkala samhällsförhållanden, som med kraft måste bekämpas för att kvinnor skall uppnå samma ställning i samhället som männen. Hedersförtrycket är hinder i kampen för jämställdhet.

VHEK kämpar för att barnkonventionens skyddande regelverk också måste omfatta de barn och ungdomar som växer upp i våra förorter. Vår organisation kämpar också för att kvinnors villkor i dessa segregerade förorter – inte bara i politiska deklarationer utan också i det vardagliga livet – ska gälla i samma utsträckning som för landets kvinnor i övrigt.

VHEK:s arbete går ut på att öka människor insikter i och förståelse av demokratins principer och öka deras förmåga att tillämpa dem. Därmed kan de påverka sina liv och fritt forma sin framtid.

Kontaktinformation

Telefon

0760821935

Webbsida

www.vhek.se

Adress

Box 2031

12703 Skärholmen

Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Varken hora eller kuvad

Varken hora eller kuvad Utställare

Varken Hora Eller Kuvad