Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for Läkare i Världen

Läkare i Världen Exhibitor

Bokbord

Presentation
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde. Vi arbetar för allas rätt till vård. Vår vision är en värld där tillgång till hälsa erkänns som en grundläggande mänsklig rättighet, där barriärer för alla människors tillgång till bästa möjliga hälsa har rivits. Vårt löfte är att hjälpa, vårda och vittna, både i Sverige och utomlands.

Det gör vi genom att erbjuda vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vi driver också påverkansarbete för att kunna stärka människor i utsatthet.

I Sverige finns vi på flera orter från Luleå i norr till Malmö i söder. Varje år hjälper vi över 2000 personer att få tillgång till vård eller rådgivning.

Alla våra volontärer arbetar ideellt. Vår nationella verksamhet riktar sig till dem som andra ofta glömmer, till exempel utsatta EU-medborgare, papperslösa och offer för människohandel.

Läkare i Världens chatt kommer att bemannas av personal som arbetar med olika fokusområden.
Ni får jättegärna ställa frågor om våra fokusområden under den tid det fokusområdet avhandlas. Men har ni inte möjlighet till det ni är givetvis välkomna att fråga fritt så svarar vi efter bästa förmåga.

9.00-10.30 Clara Amneklev, Annie Palm & Hannah Laustiola
10.30-12.00 Pernilla Graversen & Matilda Bjurner - LiVs internationella arbete. Hemlöshet bland våra målgrupper.
12.00-13.30 Lena Thurang, Hannah Laustiola & Lovisa Sandström
13.30-15.00 Karin Mizser
15.00-16.00 Joakim Månsson Bengtsson - LiVs arbete med utsatta EU-medborgares situation i Sverige
16.00-17.00 Ida Carlsson - LiVs arbete med Sexuell och reproduktiv hälsa samt HIV

Representatives

Clara Amneklev Exhibitor

Läkare i Världen

Ida Carlsson Exhibitor

Läkare i Världen

Joakim Månsson Bengtsson Exhibitor

Läkare i Världen

Lena Thurang Exhibitor

Läkare i Världen

Läkare i Världen Exhibitor

Läkare i Världen

Pernilla Graversen Exhibitor

Läkare i Världen