Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för No Isolation AS

No Isolation AS Utställare

Presentation
Kommunikationsteknik för samman människor över både gränser och generationer. Men mycket teknik skapas för att de som redan rör sig snabbt i världen ska kunna röra sig ännu snabbare. Vi på No Isolation tror att teknik bör skapas för dem som behöver den mest och arbetar hårt för att hitta väl anpassade lösningar för dem som inte använder kommunikationsverktygen idag. Vi utvecklar nischprodukter som är lika fina och funktionella för våra slutanvändare som de är generiska för massmarknaden.

Företaget grundades i Norge år 2015 och har sedan dess arbetat mot ett och samma mål: att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att utveckla varm teknologi.
Produktgrupper med inriktning mot

Kommun, Region, Privat/ideell vård-, omsorgsgivare

Produktgrupper

Informationsöverföring, Journalhantering, Vårddokumentation, Välfärdsteknologi

Produktnamn

KOMP Pro

Kontaktinformation

Telefon

0844685943

Adress

Trondheimsveien 2 Inng. Herslebs gate 1

0560 Oslo

Norge

Representanter

Johanna Dovander Utställare

Marketing Manager Sweden
No Isolation AS

Simon Ström Utställare

No Isolation AS