Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för itACiH AB

itACiH AB Utställare

Presentation
Framtidens vård kommer att växa i hemmet.
Med itACiH distansmonitorering kan kroniskt sjuka patienter som behandlas i hemmet monitorera sig själva, samtidigt som informationen i realtid förmedlas till vårdpersonalen. Integrationen med itACiH verksamhetsstöd gör arbetet effektivt och överblickbart för personalen både inne på vårdenheten och ute på språng.
Produktgrupper med inriktning mot

Kommun, Region, Privat/ideell vård-, omsorgsgivare, Statlig, Övrigt

Produktgrupper

Mobila verksamhetsstöd, Övervakningssystem

Produktnamn

itACiH Verksamhetsstöd

Kontaktinformation

Telefon

046-13 24 44

Adress

Medicon Village B301

Scheelevägen 2

223 81 Lund

Sverige

Representanter

Boris Magnusson Utställare

VD itACiH AB
itACiH AB

Sofia Ohlsson Utställare

Klinisk verksam sjuksköterska
itACiH AB