Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Evondos AB

Evondos AB Utställare

Presentation
• Rätt medicin i rätt tid
• Ökad självständighet för vårdtagaren.
• Tidsvinster för personalen.

Evondos är nordens marknadsledande företag inom läkemedelspåminnare för hemsjuvården. Med vår smarta läkemedelsrobot blir följsamheten i läkemedelsutgivningen över 99%.

Se video här på hur det fungerar ute hos kommunerna: https://youtu.be/rwyIIHMfy7s
Produktgrupper med inriktning mot

Kommun, Region, Privat/ideell vård-, omsorgsgivare, Statlig

Produktgrupper

Beslutsstöd, Journalhantering, Läkemedelshantering, Mobila verksamhetsstöd, Telemedicin, Vårddokumentation, Välfärdsteknologi, Övervakningssystem

Produktnamn

Läkemedelsrobotar som tjänst

Kontaktinformation

Telefon

+46702255138

Sverige

Representanter

Profilbild för Clarence Jacobson

Clarence Jacobson Utställare

VD
Evondos AB

Profilbild för Karolina Ekström

Karolina Ekström Utställare

Evondos AB

Profilbild för Kent Öbrink

Kent Öbrink Utställare

Försäljningschef
Evondos AB

Profilbild för Staffan Håkansson

Staffan Håkansson Utställare

Försäljningschef
Evondos AB