Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Evimeria EMR AB

Evimeria EMR AB Utställare

Presentation
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Vårt erbjudande bygger på visionen om en patientfokuserad vård, där vi bidrar till att frigöra tid och minska kundernas administration.

Kärnan i vår katalog är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, med modulärt gränssnitt och goda förutsättningar för integration. Utöver Webdoc utvecklar vi även kommunikationsplattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient.
Produktgrupper med inriktning mot

Privat/ideell vård-, omsorgsgivare

Produktgrupper

Informationsöverföring, Invånartjänster, Journalhantering, Telemedicin, Vårddokumentation

Produktnamn

Webdoc (journalsystem), Vårdrummet (kommunikationsplattform)

Kontaktinformation

Telefon

0722950434

Adress

Nellickevägen 24

41263 Göteborg

Västra Götaland

Sverige

Representanter

Profilbild för Andreas Spångberg

Andreas Spångberg Utställare

Evimeria EMR AB

Profilbild för Cina af Kleen

Cina af Kleen Utställare

Evimeria EMR AB

Profilbild för Daniel Nyberg

Daniel Nyberg Utställare

Evimeria EMR AB

Profilbild för Dennis Höjer

Dennis Höjer Utställare

Evimeria EMR AB

Profilbild för Joakim Bring

Joakim Bring Utställare

Produktägare
Evimeria EMR AB

Profilbild för Karin Grönroos

Karin Grönroos Utställare

Marknadsansvarig
Evimeria EMR AB

Profilbild för Niclas Hugosson

Niclas Hugosson PaneldeltagareUtställare

CTO
Evimeria EMR AB