Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Baha'i-samfundet i Uppsala

Baha'i-samfundet i Uppsala Utställare

Bokbord

Presentation
”Låt er blick omfatta hela världen hellre än att begränsas till era egna jag.” (ur baha'i-skrifterna)

Visionen om mänsklighetens enhet och synen på världen som ett enda land är inte bara en möjlighet, utan en nödvändighet. Baha'i-samfundet arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att alla ska kunna känna sig som medlemmar av en stor människofamilj med hela jorden som sitt hemland.

De mänskliga rättigheterna når sitt högsta uttryck när de förstås i sammanhanget av mänskliga relationer - i familjen, samhället, och mellan nationer. Mänskliga rättigheter är en förmedlare för alla att förstå sina inneboende möjligheter och för att tillse detsamma för andra.

Våra lokala samfund arbetar bla. med utbildning där mänskliga rättigheter och etiska värderingar diskuteras och utvecklas i barngrupper, juniorgrupper och studiecirklar för vuxna.
Målet med utbildningen är att gynna andlig och moralisk utveckling med betoning på egenskaper som vänlighet, ärlighet, generositet, trovärdighet etc., men också att bidra till samhällets utveckling genom engagemang i utvecklingsprojekt på gräsrotsnivå.

Inom FN arbetar det baha'i-samfundet för flickors och kvinnors jämställdhet, värnandet om minoriteter, eliminering av rasism och religions/tros frihet.
Betydelsen av rättvisa och eliminering av extrem fattigdom och rikedom är viktiga principer för oss.

Kontaktinformation

Adress

Fålhagsleden 1D

75324 Uppsala

Sverige

Representanter

Profilbild för Carolina Wallström

Carolina Wallström Utställare

Baha'i-samfundet i Uppsala