Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Fonden för mänskliga rättigheter

Fonden för mänskliga rättigheter Utställare

Huvudarrangör, Fredstorget

Presentation
Välkommen till Fonden för mänskliga rättigheters monter!

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som arbetar med att främja respekten för, och skyddet av de mänskliga rättigheterna, i Sverige och runt om i världen.

Vår vision är en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter samt har verktyg för att utkräva dem.

MR-Fondens arbete består i huvudsak av internationellt samarbete med olika människorättsorganisationer samt informations, - och påverkansarbete.

Våra särskilda fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt övergångsrättvisa.

Kontakta gärna någon av våra utställare för mer information om MR-Fonden och vårt arbete!
Huvudarrangör

Ja

Programpunkter

Kontaktinformation

Adress

Klara södra kyrkogata 1

111 52 Stockholm

Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Charlotta Göller

Charlotta Göller Workshop leaderUtställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Profilbild för Claudia Polo

Claudia Polo Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Profilbild för Eman Abdulkarim

Eman Abdulkarim Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Profilbild för Fredrik Svensson

Fredrik Svensson Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Profilbild för Frida Lockner

Frida Lockner Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Profilbild för Jesper Hellsten

Jesper Hellsten Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Profilbild för Ulrika Strand

Ulrika Strand Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter