Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for Fonden för mänskliga rättigheter

Fonden för mänskliga rättigheter Exhibitor

Huvudarrangör, Fredstorget

Presentation
Välkommen till Fonden för mänskliga rättigheters monter!

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som arbetar med att främja respekten för, och skyddet av de mänskliga rättigheterna, i Sverige och runt om i världen.

Vår vision är en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter samt har verktyg för att utkräva dem.

MR-Fondens arbete består i huvudsak av internationellt samarbete med olika människorättsorganisationer samt informations, - och påverkansarbete.

Våra särskilda fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt övergångsrättvisa.

Kontakta gärna någon av våra utställare för mer information om MR-Fonden och vårt arbete!
Huvudarrangör

Ja

Sessions

The human rights & peace and security nexus in the Americas

Wednesday April 21, 2021 09:00 - 10:00 4

Contact information

Address

Klara södra kyrkogata 1

111 52 Stockholm

Stockholm

Sweden

Representatives

Profile image for Charlotta Göller

Charlotta Göller Workshop leaderExhibitor

Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Claudia Polo

Claudia Polo Exhibitor

Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Eman Abdulkarim

Eman Abdulkarim Exhibitor

Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Fredrik Svensson

Fredrik Svensson Exhibitor

Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Frida Lockner

Frida Lockner Exhibitor

Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Jesper Hellsten

Jesper Hellsten Exhibitor

Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Ulrika Strand

Ulrika Strand Exhibitor

Fonden för mänskliga rättigheter