Fonden för mänskliga rättigheter Utställare

Presentation
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som arbetar med att främja respekten för, och skyddet av de mänskliga rättigheterna, i Sverige och runt om i världen.

Vår vision är en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter samt har verktyg för att utkräva dem.

MR-Fondens arbete består i huvudsak av internationellt samarbete med olika människorättsorganisationer samt informations, - och påverkansarbete.

Våra särskilda fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt övergångsrättvisa.

Kontaktinformation

Adress

Klara södra kyrkogata 1

111 52 Stockholm

Stockholm

Sverige

Representanter

Claudia Polo Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Fredrik Svensson Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Jesper Hellsten Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter

Ulrika Strand Utställare

Fonden för mänskliga rättigheter