Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund Utställare

Samarbetspartner

Presentation
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Detta innebär att myndigheten:

- fördelar statens ekonomiska stöd

- ger allmänt stöd till trossamfunden

- samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor och
verkar för konstruktiv samverkan mellan civilsamhälle och
det offentliga

- verkar som ett dialogforum för frågor om samhällets värdegrund

- är expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

- stödjer den andliga vården inom sjukvården

Kontaktinformation

Telefon

08-453 68 70

Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Fredrik Emanuelson

Fredrik Emanuelson Utställare

Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Inger Carnbo

Inger Carnbo Utställare

Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Jana Jakob

Jana Jakob ModeratorUtställare

Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Max Stockman

Max Stockman ModeratorUtställare

Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Åsa E. Hole

Åsa E. Hole Utställare

Myndigheten för stöd till trossamfund