Mänskliga Rättighetsdagarna Utställare

Presentation
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka:

3 000 – 5 000 besökare
70 utställare
150 programarrangörer
100 volontärer

Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Amnesty, Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Kontaktinformation

Telefon

08-12150052

Adress

Karlbergsvägen 66A

11335 Stockholm

Sverige

Representanter

Malin Slätis Utställare

Mänskliga Rättighetsdagarna

Malin Slätis Utställare

Mänskliga Rättighetsdagarna