Göteborgs Universitet Utställare

Presentation
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet bedriver tvärvetenskaplig utbildning och forskning inom mänskliga rättigheter.

Våra utbildningar fokuserar på införandet av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete, och forskningen inom mänskliga rättigheter berör till exempel urfolks och minoriteters rättigheter, genus och mänskliga rättigheter, jämlik hälsa och företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Representanter

Pernilla Nordqvist Utställare

Göteborgs Universitet