Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för FIAN

FIAN Utställare

Fredstorget

Presentation
Varmt välkommen till FIAN Sveriges monter!

FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning.

Vårt uppdrag är att över världen bidra till implementeringen av deklarationen av de mänskliga rättigheterna genom att arbeta för respekt, skydd och uppfyllande av rätten till lämplig mat och nutrition för individer och grupper som hotas eller lider av hunger och undernäring. Det gör vi genom att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning var de än sker.

Rätten till lämplig mat är en mänsklig rättighet. Det betyder att alla har rätt att vara fria från hunger. Många tror att hunger och svält är av naturen givet. Det är en farlig myt. Politiska och ekonomiska beslut har stor skuld till att människor går hungriga. Därmed kan makthavare skapa förändring och säkra rätten till lämplig mat.

www.fian.se

Seminarier

FN:s Deklaration om småbrukares rättigheter

Tisdag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Kontaktinformation

Telefon

0706349347

Webbsida

fian.se

Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Christopher Eriksson

Christopher Eriksson Utställare

FIAN

Profilbild för Fernanda Favaro

Fernanda Favaro Utställare

FIAN

Profilbild för Hanna Dahlström

Hanna Dahlström Utställare

FIAN